Agencija Europske unije za ljudska prava (FRA) održala je u Rimu, 10. do. 11. studenoga 2014., svoju godišnju konferenciju posvećenu temi ljudskih prava i migracija u Europskoj uniji na kojoj je sudjelovala pučka pravobraniteljica Lora Vidović.

S više od 300 sudionika na visokoj razini, ovogodišnja konferencija bila je prigoda za raspravu o izazovima prava u području azila, granica i integracije migranata. Tijekom dva dana predavači i sudionici naglasili su potrebu za pozitivnim pričama kako bi se istaknule prednosti zajedništva za obje strane i migrante i zemlje koje iz prihvaćaju te  suzbila negativna percepcija migranata i migracija u javnosti. Identificiran je veliki broj praktičnih koraka za promicanje jednakog postupanja, povećao broj migranata u političkom životu zemalja koje su ih prihvatile te uključivanje ljudskih prava u integracijske i inkluzivne politike na području Europske unije.

Zaključci konferencije sadrže prijedloge mjera koje se odnose na specifična područja migracija, uključujući nadzor granica, suzbijanje krijumčarenja, zaštitu djece i integracije migranata. Agencija Europske unije za ljudska prava će se prema prijedlozima koji su se iskristalizirali tijekom konferencije  usredotočiti na novi projekt koji će imati za cilj razviti alate poput temeljnih pokazatelja prava, ispitati socijalnu uključenost i demokratsko sudjelovanje migranata i njihovih potomaka u zemljama Europe.