Boravak roditelja u zatvoru ne smije utjecati na prava koja oni kao otac ili majka imaju, kao ni na prava njihove djece, istaknula je pučka pravobraniteljica Lora Vidović na međunarodnoj konferenciji “Djeca čiji su roditelji u sukobu sa zakonom: Što je njihov najbolji interes? Kako ga ostvariti?”. Konferenciju su 20. svibnja 2016. organizirali pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić i međunarodna organizacija Children of Prisoners Europe – COPE.

Pravobraniteljica Vidović je o temi govorila kroz djelovanje Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM), odnosno sprečavanja mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. NPM je nadležan u ukupno 878 ustanova u Hrvatskoj, a njegovo djelovanje uključuje prava djece čiji su roditelji u zatvoru, kao i prava djece odnosno maloljetnika koji su lišeni slobode. Također je naglasila i uspješnu suradnju koju ostvaruje s posebnim pravobraniteljicama, uključujući i pravobraniteljicu za djecu, koja uključuje i zajedničke obilaske ustanova u kojima se nalaze osobe lišene slobode, što dodatno jača zaštitu prava djece čiji su roditelji u zatvorskom sustavu, kao i prava koja imaju kao roditelji.

Prava djece zatvorenika ili djece u sukobu sa zakonom zapravo su ljudska prava, jednaka kao i prava ostale djece, složili su se sudionici međunarodne konferencije, među kojima su bili istaknuti stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva te predstavnici Odbora UN-a za prava djeteta, Europske komisije, Europskog parlamenta, Vijeća Europe  i UNICEF-a.