U tjednu obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada, 20. ožujka 2015., u organizaciji Centra za socijalnu skrb Zagreb održana je javna tribina na temu Ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju kao riziku ili prednosti za dostojanstven život osoba treće životne dobi. Tema je odabrana zbog velikog interesa javnosti s ciljem zagovaranja bolje zaštite i skrbi nezaštićenih starijih građana, te u svrhu pravih i cjelovitih informacija o ovim ugovorima obveznog prava.

Nakon pozdravnih riječi Božene Horvat-Alajbegović, ravnateljice Centra za socijalnu skrb Zagreb, Maje Sporiš, zamjenice ministrice socijalne politike i mladih i Lore Vidović, pučke pravobraniteljice, uslijedila su izlaganja predstavnika organizatora tribine, javne bilježnice i predstavnika Ministarstva pravosuđa.

Pučka pravobraniteljica podržala je procese deinstitucionalizacije i jačanja dostupnih izvaninstitucionalnih usluga u lokalnoj zajednici, uz istovremeno jačanje nadzora i uspostavljanja i standarda za institucionalnu skrb i njegu. Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju otvorio je prostor brojnim zloupotrebama starijih osoba pa je, ukoliko ne dođe do njegovog izuzimanja iz Zakona o obveznim odnosima, potrebno, jednako kao i za ugovore o doživotnom uzdržavanju, osigurati snažnije zaštitne i nadzorne mehanizme kako do takvih zlouporaba ne bi došlo, uključujući i propisivanjem forme javno bilježničkog akta te pridržaja stvarnog tereta. Naime, poštujući načelo slobode ugovaranja, ovi ugovori često su bili prilika za prijevaru i bogaćenje davatelja uzdržavanja, suprotno načelima savjesnosti i poštenja i jednake vrijednosti činidbi.