Kako prepoznati žrtvu trgovanja ljudima i kako joj pružiti zaštitu – odgovori na ta pitanja bili su u fokusu treninga „Ostvarimo prava! Rana pravna intervencija za žrtve trgovanja ljudima“, koji je 29. siječnja 2016. u Zagrebu organizirao Centar za žene žrtve rata ROSA u suradnji s Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mlade. Trening je bio namijenjen državnim službenicima, volonterima i drugim osobama koje dolaze u kontakt onima koji bi potencijalno mogli biti žrtve trgovanja ljudima, a jedan je u nizu edukacija o modelu rane pravne intervencije u sklopu višegodišnjeg projekta.

Sudionicima, među kojima je bila i savjetnica pučke pravobraniteljice, je predstavljen pregled međunarodnog pravnog okvira kojim se regulira trgovanje ljudima, a potom i hrvatski zakonodavni okvir, s naglaskom na kazneno djelo trgovanja ljudima iz članka 106. Kaznenog zakona. Također, predstavljeni su i konkretni slučajevi za koje su sudionici morali ocijeniti radi li se o trgovanju ljudima ili ne, nakon čega su navedene najčešće zablude o ovom problemu, poput one da se žrtvu ne može sresti u javnosti jer je zatočena u zatvorenom prostoru.

Trening su održale Lana Peto Kujundžić, sutkinja za mladež zagrebačkog Županijskog suda, i Đurđica Kolarec, iz Centra za žene žrtve rata Rosa. Istaknule su kako je razina svijesti o tome kako prepoznati i zaštiti žrtve trgovanja ljudima i dalje alarmantno niska. Stoga je važno razgovarati o indikatorima za identifikaciju žrtava, poput nepovjerljivosti prema institucijama, nedostatka osobnih dokumenata, neznanja o mjestu stanovanja i/ili rada. Problem je, naglasile su, što većina indikatora postaje vidljivima prekasno i nisu od pomoći kod rane identifikacije.

Zaključeno je kako je nužno implementirati pravilnu primjenu načela nekažnjavanja žrtava, propisanu člankom 8. Direktive o suzbijanju trgovanja ljudima 2011/36, kao i prava žrtava na kompenzaciju te specifična prava žrtava djece.

Sudionicima je podijeljen niz materijala u kojima se može detaljnije pročitati o indikatorima, a osobito u publikaciji Centra „Trgovanje ženama – vodič za prepoznavanje“.