U organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u Mariji Bistrici je, od 04. do 05. prosinca, održan dvodnevni seminar  pod nazivom „Osposobljavanje i educiranje mladih pripadnika nacionalnih manjina“. Kao ciljeve navedenog seminara organizator je istaknuo informiranje mladih pripadnika nacionalnih manjina o mogućnostima koje imaju u kontekstu razvoja svojih zajednica, jačanje njihovih kapaciteta za aktivno sudjelovanje u razvoju svojih zajednica te povezivanje i stvaranje pretpostavki za zajedničko djelovanje u rješavanju zajedničkih poteškoća.

Uz predstavnike organizatora na seminaru su izlagali i predstavnici Ureda pučke pravobraniteljice, Savjeta za nacionalne manjine, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske.