Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju europski poslovi  postali su dio naše unutarnje politike  jer  sve odluke koje se donose na razini EU tiču se najšireg kruga građana i zato je važno uključivanje civilnoga društva u proces donošenja odluka i pripremu nacionalnih stajališta, istaknuto je na konferenciji  održanoj 16. rujna 2014. u Kući Europe u okviru Programa Europske unije za Hrvatsku  IPA 2010 Jačanje kapaciteta Ministarstva vanjskih i europskih poslova u obavljanju uloge nacionalnog koordinatora EU poslova.

Na konferenciji su sudjelovali litvanski partneri na projektu koji su predstavili primjere najbolje prakse i iskustva Republike Litve u sudjelovanju relevantnih nacionalnih dionika u procesu odlučivanja u EU. Sudionici konferencije, pored predstavnika EU Koordinacije, bili su predstavnici socijalnih partnera (sindikata i poslovne zajednice), nevladinih udruga,  akademske zajednice te medija. Na konferenciji su aktivno sudjelovale i zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter te savjetnica pučke pravobraniteljice Milena Gogić.

Desetogodišnje iskustvo članstva u EU, posebice iskustvo predsjedavanja Republike Litve, pokazalo je da je moguće izgraditi čvrstu poziciju i uspješno braniti nacionalne interese ukoliko se ovlada kompliciranim procesom odlučivanja, angažiraju  svi domaći stručni kapaciteti, osigura holistički pristup i organizira timski rad. Njihov primjer ukazuje da je proces donošenja odluka puno kvalitetniji ukoliko je od početka transparentan i ukoliko je uključeno i civilno društvo i to u svim fazama: od pripreme stajališta do samog provođenja odluka čime dionici postaju vlasnici odluka i bitni čimbenici procesa. S druge strane, sudjelovanje hrvatskih dionika u procesu donošenja odluka u EU treba unaprijediti, jer izvan postojećih državnih kapaciteta postoje raspoloživi stručni resursi i dobra volja da se uz protočnu komunikaciju i koordinaciju postignu rezultati koji će odgovarati  potrebama hrvatskih građana i nacionalnim interesima.