U Zagrebu je u ponedjeljak, 15. rujna, 2014. godine, u hotelu Dubrovnik, u organizaciji Hrvatskog crvenog križa, održan Okrugli stol „Ljudi u pokretu – zabrana diskriminacije i poštivanje ljudskih prava migranata“  na kojem se govorilo o problemima s kojima se svakodnevno susreću migranti (već tri godine nije organizirano učenje jezika, ograničena je zdravstvena zaštita,  izloženost različitim predrasudama i sl.).

Nakon pozdravnih riječi voditeljice Službe za zaštitu migranata Crvenoga križa, gospođe Sanje Pupačić, uslijedile su prezentacije o izazovima i mogućnostima migracijske politike, zdravstvenoj zaštiti migranata, postupanju policije sa nezakonitim migranitma i prevenciji diskriminacije, provedbi akcijskog plana za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca, pravima azilanata temeljem Konvencije o statusu izbjeglica, njihovoj socijalnoj zaštiti,  integraciji osoba pod supsidijarnom zaštitom te o odnosu medija prema različitim skupinama migranata.  O zaštiti ljudskih prava i suzbijanju diskriminacije u području migracija govorila je zamjenica pučke pravobraniteljice, mr.sc.Tena Šimonović Einwalter,  koja  je istaknula probleme vezane uz kršenja ljudskih prava s kojima se različite kategorije migranata  susreću, od prisilnog rada pa sve do trgovanja ljudima. Okosnica ovog predavanja bio je Zakon o suzbijanju diskriminacije i mogućnosti njegove primjene u cilju zaštite migranata od diskriminacije.

U kratkoj raspravi  je  naglašena potreba daljnjeg povezivanja državnih institucija i nevladinog sektora kako bi se podigla kvaliteta prevencije i suzbijanja diskriminacije ove posebno osjetljive skupine. Kao središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije  iskoristili smo i ovaj skup kako bismo pozvali sve potencijalne partnere na suradnju u  području suzbijanja diskriminacije.