Dana 30. listopada 2023., pučka pravobraniteljica u suradnji s Katedrom za ustavno pravo i Katedrom za teoriju prava i države Pravnog fakulteta u Rijeci održala je predavanje s fokusom na ključnu ulogu institucije pučke pravobraniteljice u zaštiti vladavine prava. Na događaju su sudjelovale profesorica dr. sc. Sanja Barić, predstojnica navedenih katedri, te docent dr. sc. Matija Miloš.

Glavni cilj predavanja bio je predstaviti Izvješće Europske komisije o vladavini prava za 2023. godinu, sustav vladavine prava u RH te ukazati na uloge pučke pravobraniteljice u očuvanju vladavine prava u Republici Hrvatskoj. Predavanje su za studente prve godine studija održale zamjenice pučke pravobraniteljice, Dijana Kesonja i Tatjana Vlašić.

Predavanje je organizirano u sklopu regionalnog projekta koji provodi Ured pučke pravobraniteljice u suradnji sa FRA – Agencijom EU-a za temeljna prava, financiranom iz “EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.