Dana 6. studenog 2023. godine, Ured pučke pravobraniteljice, u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, uspješno je organizirao edukaciju o primjeni Povelje Europske Unije o temeljnim pravima u kontekstu EU fondova. Edukacija je okupila oko 30 sudionika iz sustava upravljanja EU fondovima te je obuhvatila predavanja i interaktivne rasprave o važnosti Povelje, dosegu i okviru primjene EU prava, ključnim izazovima u zaštiti ljudskih prava i vladavine prava u Hrvatskoj te praktičnoj primjeni u kontekstu EU fondova. Predavači na edukaciji bili su dr. sc. Goran Selanec, sudac Ustavnog suda, i Tatjana Vlašić, zamjenica pučke pravobraniteljice.

Edukacija je organizirana u sklopu regionalnog projekta koji provodi Ured pučke pravobraniteljice u suradnji sa FRA – Agencijom EU-a za temeljna prava, financiranom iz “EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.