Na svaku odluku ili postupanje službenika i namještenika u zatvorima i kaznionicama, zatvorenik ima pravo upravitelju uputiti pritužbu. Tako ih je samo u 2015. podneseno ukupno 577. No, odgovori koje primaju često su vrlo šturi i ne sadrže argumente na kojima se temelji ocjena je li pritužba utemeljena.

To pokazuju pritužbe zatvorenika pučkoj pravobraniteljici, kao i informacije prikupljene prilikom obilazaka Nacionalnog preventivnog mehanizma. Primjer je odgovor od svega jedne rečenice, na pritužbu zatvorenika da ga je pravosudni policajac fizički napao, u kojem se navodi kako nisu pronađeni elementi nezakonitog postupanja.

Ovakvim načinom komunikacije dovedeno je u pitanje poštivanje prava na djelotvoran pravni lijek, upozorila je pučka pravobraniteljica Upravu za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, te podsjetila kako je Odbor protiv mučenja UN-a 2014. Hrvatskoj uputio preporuku o nužnosti ispitivanja svih navoda koji upućuju na moguće mučenje i neljudsko ili ponižavajuće postupanje, uključujući i one o verbalnom zlostavljanju i uporabi prekomjerne sile.

Zbog toga je preporučila da Uprava za zatvorski sustav svim kaznenim tijelima ukaže na potrebu detaljnog ispitivanja navoda iz pritužbi zatvorenika, kao i na nužnost potpunijeg informiranja zatvorenika o ocjeni njezine utemeljenosti. Točnije, nužno je obrazložiti na čemu se ocjena temelji, kao i što je sve poduzeto kako bi se ona mogla donijeti.