Odbor za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena je tijelo neovisnih stručnjaka koje prati provedbu Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena. CEDAW odbor se sastoji od 23 stručnjaka za ženska prava iz cijelog svijeta. Sve države potpisnice Konvencije dužne su podnijeti izvješća svake četiri godine o provedbi Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena.

 

Prijevod Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena možete pronaći ovdje.

 

Posljednje izvješće za Hrvatsku (2013) možete pronaći ovdje.