Odbor za prava djeteta je tijelo sastavljeno od  18 neovisnih stručnjaka koje prati provedbu Konvencije o pravima djeteta u državama potpisnicama.

 

Prijevod Konvencije o pravima djeteta možete pronaći ovdje.

 

Posljednje izvješće za Hrvatsku (2006) možete pronaći ovdje