Treće periodično izvješće RH prema Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima razmatrano je 23. i 24. ožujka 2015. na 113. Sjednici Odbora za ljudska prava UN-a (16. ožujka – 9. travnja 2015.) u Ženevi. Sjednici su osim članova Odbora nazočili članovi delegacije RH predvođeni zamjenicom ministra pravosuđa Sandrom Artuković Kunšt, predstavnici domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija te zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter i savjetnica pučke pravobraniteljice.

Izvještavanje u okviru ovog mehanizma za ljudska prava UN-a, obuhvatilo je opće informacije o ljudskim pravima iz nacionalne perspektive, uključujući nove mjere i događaje povezane s provedbom Pakta te posebne informacije o provedbi članaka 1. do 27. Pakta uključujući prethodne preporuke Odbora. Izvješće Vlade RH predano je u siječnju 2014.godine, dok su alternativna izvješća predana do 20. veljače 2015.godine.

Pučka pravobraniteljica, sukladno statusu Nacionalne institucije za ljudska prava (NHRI), podnijela je Izvješće kojeg je izradila u suradnji s pravobraniteljicom za djecu, pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova i pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom (Izvješće na engleskom jeziku možete pronaći ovdje). Ovo je prvo alternativno izvješće Pučke pravobraniteljice u okviru Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, čije su podnošenje pozdravili članovi Odbora za ljudska prava UN-a.

Više informacija o 113. Sjednici UN-ovog Odbora za ljudska prava posvećenoj Hrvatskoj možete pronaći na stranici Ureda Visokog povjerenika za ljudska prava UN-a: http://goo.gl/Ody3oJ