Odbor za ljudska prava je tijelo neovisnih stručnjaka koje prati provedbu Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima država potpisnica. Sve države dužne su podnijeti redovita izvješća Odboru o stanju građanskih i političkih prava. Države moraju podnijeti izvješće godinu dana nakon pristupanju Odboru, a zatim kada to zahtijeva Vijeće (obično svake četiri godine).  Odbor pregledava svako izvješće i daje zaključne preporuke državama.

 

Prijevod Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima možete pronaći ovdje.

 

Posljednje Izvješće za Hrvatsku (2014) možete pronaći ovdje.