Nakon naše preporuke, pritužitelju bi uskoro moglo biti omogućeno da ipak završi osnovnu školu

Jedna od svrha služenja zatvorske kazne je i omogućiti zatvorenicima da se nakon izlaska na slobodu lakše uključe u društvo, što svakako uključuje i zapošljavanje. Zbog različitih životnih okolnosti, nekima od njih tek se tijekom izdržavanja kazne po prvi put pruži prilika steći određenu kvalifikaciju ili dovršiti obrazovanje, upravo kako bi kasnije lakše pronašli posao. To je bio slučaj i kod pritužitelja koji nikad nije završio osnovnu školu. Za nastavak školovanja prijavio se prije dvije godine, kad je kaznionica u kojoj služi kaznu prikupljala podatke o interesu, ali je organizacija obrazovanja na tome stala.

Obrazovanjem do reintegracije, sprečavanja ponavljanja kažnjivih djela

Prema Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima, osnovni cilj postupanja sa zatvorenicima trebala bi biti njihova reintegracija u društvo, koja u velikoj mjeri ovisi o mogućnosti zapošljavanja. Rezolucija 1990/20 Ekonomskog i socijalnog vijeća Ujedinjenih naroda govori o potrebi omogućavanja pristupa obrazovanju svim zatvorenicima, dok Mandelina pravila ističu njegovu značajnu ulogu u sprječavanju recidivizma. Pri tom se navodi kako je potrebno da programi budu dostupni svim zatvorenicima, dok bi obrazovanje nepismenih te mlađih zatvorenika trebalo biti obvezno.

Životni primjer jednog od ciljeva Nacionalne strategije za uključivanje Roma

Pritužitelj je i pripadnik romske nacionalne manjine pa bi podrška u dovršetku njegovog osnovnoškolskog obrazovanja bila životni primjer rada na postizanju jednog od ciljeva Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. U njoj se kaže kako je potrebno izjednačiti postotak Roma koji završe osnovnu školu s prosjekom na razini cijele Hrvatske, koji iznosi 95%. Usporedbe radi, među Romima koji su evidentirani na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, prema podacima za 2019. tek ih je 33% završilo osnovnu školu.

Preporuka: premještaj u drugo kazneno tijelo

Kako im je provođenje obrazovnih programa iz objektivnih razloga otežano, kaznionica je usvojila našu preporuku i Upravi za zatvorski sustav i probaciju predložila premještaj pritužitelja u drugo kazneno tijelo u kojem mu se može omogućiti pohađanje osnovnoškolskog obrazovanja i stjecanje dodatnih radnih vještina, što bi mu značajno uvećalo šanse za uspješnu reintegraciju nakon izlaska na slobodu.