Odbor Vijeća Europe za sprečavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) objavio je 2. listopada 2018. izvješće o Hrvatskoj, sastavljeno nakon obilaska različitih ustanova od 14. do 22. ožujka 2017.

Izvješće ocjenjuje tretman osoba koje je uhitila policija, stanje zatvorenika u tri županijska zatvora (Zagreb, Split i Osijek), Zatvorskoj bolnici u Zagrebu, kao i tretman maloljetnika lišenih slobode pod kaznenim progonom. Razmatra se i situacija prisilno hospitaliziranih psihijatrijskih bolesnika u svjetlu nedavno usvojenih propisa koji se odnose na različite psihijatrijske ustanove.

CPT je ustvrdio da se policija prema većini zatvorenika odnosi korektno, iako su zabilježeni i navodi o lošem postupanju, uključujući šamare i udarce za vrijeme uhićenja ili tijekom ispitivanja u policijskoj postaji (‘informativni razgovori’). U nekoliko slučajeva, takvi navodi bili su potkrijepljeni medicinskom dokumentacijom pa CPT ponavlja da bi policijski službenici trebali jasno razumjeti da je fizičko zlostavljanje zatočenika neprihvatljivo, te da bi hrvatske vlasti trebale osigurati učinkovitu istragu svih navoda o lošem postupanju i primjenu odgovarajućih sankcija prema policajcima kojima se utvrdi krivnja, što je u skladu s preporukama pučke pravobraniteljice Lore Vidović iz Izvješća za 2017. CPT također preporučuje jačanje sustava pravne pomoći, osobito za one koji se privode u policijske postaje na ‘informativne razgovore’, kao i za one koji pritom zahtijevaju prisutnost odvjetnika.

Što se tiče zatvora, izvješće prepoznaje napore hrvatskih vlasti da smanji prenapučenost, ali se naglašava da je potrebno poduzimati neprekidne napore kako bi se osiguralo da svaki zatvorenik ima najmanje 4m² životnog prostora u sobi koju dijeli s drugim zatvorenicima, na što upozorava i pravobraniteljica, kako u godišnjim izvješćima, tako i u onima koje priprema nakon nenajavljenih obilazaka zatvora.

Nadalje, CPT je osobito kritičan prema pretjeranim ograničenjima nametnutim pritvorenicima i osuđenima za prekršaje koji su i dalje pritvoreni i do 23 sata u nestandardnim ćelijama, bez pristupa ‘svrhovitim aktivnostima’, pa predlažu uvođenje alternativnih rješenja. Nekoliko preporuka upućeno je s ciljem poboljšanja uvjeta u pritvorima u posjećenim zatvorskim objektima.

Iako je većina osoba lišenih slobode u razgovoru s delegacijom CPT-a rekla da se pravosudni policajci prema njima odnose korektno, registrirani su i navodi o fizičkom zlostavljanju, prvenstveno u vezi sa smještanjem zatvorenika u posebno osigurane prostorije bez opasnih stvari na duže razdoblje. U izvještaju se, kao permanentan problem, spominje i učestalo nasilje među samim zatvorenicima, koje ponekad rezultira ozbiljnim fizičkim povredama.

CPT smatra da Odgojni zavod u Turopolju dobro tretira maloljetnike te da im nudi primjeren raspon obrazovnih, zanatskih i rekreacijskih aktivnosti, a kritiziraju praksu disciplinskog kažnjavanja izolacijom i do sedam dana te neučinkovitu žalbenu proceduru.

Kod obilaska psihijatrijskih ustanova , posebnu zabrinutost CPT-a izazvao je manjak životnog prostora i ograničen pristup dvorištu za pacijente u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež u Zagrebu. Kritizira se propisivanje lijekova, način primjene elektrokonvulzivne terapije nedostatak evidencije o mjerama prisile, ali i analizira nedavno usvojene propise o psihičkom zdravlju, te izražava zabrinutost zbog pravnog statusa psihijatrijskih bolesnika.