Foto: HINA/ Miljenko KLEPAC/ ik

Zamjenica pučke pravobraniteljice Lidija Lukina Kezić i savjetnica Maja Hasanbašić 27. kolovoza obišle su Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Marišćina. Obilazak je proveden na vlastitu inicijativu slijedom više zaprimljenih pritužbi građana Marčelja koji žive najbliže ovom ŽCGO-u i koji neprestano izražavaju zabrinutost zbog onečišćenja zraka i narušavanja njihova zdravlja. Nakon sastanka s direktorom tvrtke Ekoplus d.o.o. Miodragom Šarcem, zamjenica Lukina Kezić i savjetnica Hasanbašić obišle su cijeli pogon Centra kao i crnu točku Sovjak, koja se također nalazi na području općine Viškovo i trenutno čeka sanaciju.

Ispitni postupak pučke pravobraniteljice vezan za pritužbe građana još uvijek traje te se prikupljaju podaci o poduzetim mjerama i rezultatima po pitanju zaštite okoliša i javnog zdravlja lokalnog stanovništva. Direktor tvrtke g. Šarac potvrdio je da se noću javlja jaki smrad, a da tijekom dana to ovisi o vrsti vjetra i tlaku te je naveo da se folijama prekriva i zadnji dio otvorene odlagališne plohe pa očekuje i skoro rješavanje problema smrada.

U Izvješću pučke pravobraniteljice za 2018. godinu, Ministarstvu zaštite okoliša i energetike pravobraniteljica je preporučila da ispita razinu usklađenosti ŽCGO-a Mariščina i Kaštijun s redom prvenstva gospodarenja otpadom te osigura provedbu nužnih mjera za učinkovitu zaštitu svih sastavnica okoliša i zdravlja na ovim lokacijama. Uz to, MZOE-u je preporučeno i da, u skladu s Planom gospodarenja otpadom te Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, izradi sve studije izvedivosti za planirane CGO-e, uz reviziju predviđenih lokacija te procjenu utjecaja na okoliš i zdravlje, a ovaj, kao i obilazak ŽCGO-a Kaštijun u svibnju, dio su terenskih kontrola s obzirom na sličan princip rada i probleme koji se pritom javljaju.

Pučka pravobraniteljica od 2013. godine aktivno prati stanje zaštite okoliša i ostvarenje prava na zdrav život, a o uočenim nedostatcima redovito izvještava Hrvatski sabor te daje preporuke za unapređenje sustava. Pitanje gospodarenja otpadom ključno je u području zaštite okoliša, no, nažalost, uspostava cjelovitog sustava usklađenog s redom prvenstva gospodarenja otpadom još uvijek sporo napreduje. Naime, zbog niske razine ostvarenja mjera za sprječavanje nastanka otpada, kao i onih kojima se vrši priprema za ponovnu uporabu te recikliranje i energetsku oporabu, još uvijek prevladava postupak zbrinjavanja otpada, a koji je najniže na ljestvici reda prvenstva, što se vidi i na primjeru ova prva dva ŽCGO-a koja su započela s radom.

Osim usvajanja svih navedenih preporuka, za dugoročno rješavanje problema koji proizlaze iz pitanja učinkovitog gospodarenja otpadom svakako je potrebno i podizanje ekološke svijesti samih građana te educiranje sadašnjih i budućih generacija o temeljnim ekološkim principima.