U razdoblju od 11. do 15. studenoga 2013. godine članovi NPM-a nenajavljeno su obišli Kaznionicu u Lepoglavi, sa svrhom jačanja zaštite osoba lišenih slobode.

Tijekom obilaska članovi NPM-a razgovarali su, skupno i pojedinačno, sa zatvorenicima u zatvorenim i poluotvorenim odjelima te zaposlenicima kaznionice, stekli uvid u dokumentaciju te obišli sve prostorije u kojima borave ili mogu boraviti zatvorenici.

Obilazak je obuhvaćao pregled cjelokupnog rada Kaznionice, uključujući provođenje programa tretmana i zdravstvene zaštite zatvorenika, provođenje izrečenih sigurnosnih mjera, obrazovnih programa, radnog angažiranja zatvorenika te organiziranog provođenja slobodnog vremena.

Također, pregledana je evidencija provođenja stegovnih postupaka te evidencija posebnih mjera održavanja reda i sigurnosti, ali i načina njihovog izvršavanja. To se posebice odnosi na stegovne mjere upućivanja u samicu i posebne mjere održavanja reda i sigurnosti – odvajanje od ostalih zatvorenika, smještaj u posebno osiguranu prostoriju bez opasnih stvari i osamljenje. Nadalje, prilikom obilaska pregledana su vozila namijenjena prijevozu zatvorenika, prostorije za posjete, radionice i kuhinja.

O utvrđenom će biti sastavljeno izvješće s preporukama koje će biti dostavljeno Kaznionici u Lepoglavi i Središnjem uredu Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa.