Mreža europskih tijela za zaštitu zviždača (NEIWA) uputila je osam preporuka državama članicama EU, s ciljem jačanja sustava zaštite prijavitelja nepravilnosti, tzv. zviždača u tim zemljama.

Sredinom prosinca (17.12.2021.) ističe rok koji države članice imaju da u nacionalna zakonodavstva prenesu EU Direktivu 2019/1937 o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije. Uoči tog roka, članice NEIWA-e pripremile su Deklaraciju kojom upućuju osam preporuka za jačanje zaštite zviždača u državama članicama.

Kao dio EU, i Hrvatska tek treba u potpunosti prenijeti Direktivu u nacionalno zakonodavstvo, u čemu sudjelujemo kroz Radnu skupinu koja priprema izmjene i dopune Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti te ćemo najučinkovitija rješenja po potrebi nastaviti zagovarati i u kasnijoj fazi, prvenstveno kroz javno savjetovanje i parlamentarnu proceduru.

 

Preporuke za jačanje zaštite zviždača u EU

Institucije zadužene za zaštitu zviždača iz cijele Europe, među kojima su različita neovisna tijela, ministarstva i državna odvjetništva, u preporukama su pozvale države članice da:

1. osiguraju točnu i pravovremenu implementaciju Direktive, prije isteka roka 17.12.2021.

2. zagovaraju da etika, integritet i stvaranje kulture „progovaranja“ ostane u vrhu prioriteta poslodavaca i rukovoditelja u javnom i privatnom sektoru

3. osiguraju da tijela za vanjsko prijavljivanje imaju organizacijsku i financijsku autonomiju potrebnu za primjereno obavljanje svojih zadaća, osiguravajući im dostatne resurse

4. razmotre određivanje nadležnog tijela koje je prepoznato i pozicionirano kao glavno, osnovno i središnje nadležno tijelo u državi članici ili regiji, i koje bi nacionalnom zakonu kojim se implementira Direktiva „dalo“ ime, lice i kontakt broj

5. osiguraju jasnu zakonsku zabranu osvete, važnu radi odvraćajućeg efekta

6. osiguraju odobravanje statusa zaštićenog prijavitelja nepravilnosti, u slučajevima kada je takva opcija predviđena nacionalnim zakonodavstvom

7. osiguraju da nadležna tijela imaju, gdje je to prikladno, odvraćajuće alate za prevenciju bilo kojeg oblika osvete i izricanje sankcija pojedincima i/ili organizacijama koje vrše osvetu usmjerenu na prijavitelje nepravilnosti

8. osiguraju da prijaviteljima prilikom prijavljivanja nepravilnosti bude osigurana učinkovita pravna, psihološka i financijsku podrška, neovisno o njihovoj osobnoj i financijskoj situaciji. Ove usluge mogu pružati državna tijela, nevladine organizacije ili druge stručne organizacije s dostatnim sredstvima, stručnošću i neovisnošću.

 

Što je NEIWA?

Mreža europskih tijela za zaštitu zviždača (NEIWA) s radom je počeka u svibnju 2019. i danas okuplja nadležna tijela iz 23 zemlje EU. Zamišljena je kao platforma za suradnju i razmjenu iskustava i znanja u ovoj temi, iznimno važnoj za borbu protiv korupcije.

Na posljednjem sastanku, u sklopu kojeg je i usvojena Deklaracija, sudjelovale su i najnovije članice NEIWA-e: Ured za zaštitu zviždača iz Slovačke, Ured za prevenciju i borbu protiv korupcije s Balearskih otoka (Španjolska) i Ured za zaštitu podataka (Datatilsynet) iz Danske. Njihova dosadašnja iskustva u strukturi zaštite zviždača su različita. Tako je slovačko tijelo s radom počelo dvije godine nakon što je zakon o zaštiti zviždača stupio na snagu. Imaju mogućnost izricanja sankcija, kao i ovlast suspendirati otkaz koji je dan prijavitelju nepravilnosti na 30 dana.

 

Zaštita zviždača u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je od 2019. na snazi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, kojim je našoj instituciji dodijeljen mandat tijela nadležnog za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti. Više o našem radu u ovom području možete doznati ovdje, a najčešće postavljena pitanja na temu zaštite zviždača možete pronaći ovdje.

Sve buduće aktivnosti, uključujući i one vezane uz izmjene i dopune Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, možete pratiti na našoj web stranici www.ombudsman.hr.

Naša institucija članica je NEIWA-e od 2019., a uz posljednju Deklaraciju, u sklopu rada ove mreže podržali smo i Rimsku te Utrechtsku Deklaraciju, koje su također usmjerene na implementaciju Direktive.