U medijima su se pojavile informacije kako pojedini pružatelji usluga traže od korisnika da obavezno nose zaštitne maske prilikom ulaska u poslovnice, radi sprečavanja širenja zaraze koronavirusa, iako to nije preporuka Ravnateljstva civilne zaštite ni Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Kako su maske trenutačno izuzetno teško dostupne, a na nekim prodajnim mjestima njihova je cijena znatno uvećana, kod propisivanja obveze isključivo njihova korištenja moglo bi se raditi o diskriminaciji temeljem imovnog stanja, osim ako bi pružatelj usluga građanima osigurao zaštitne maske ili omogućio alternativan način ulaska, primjerice uz pokrivanje nosa i usta maramom, šalom ili na drugi način.

Naime, Zakon o suzbijanju diskriminacije propisuje i iznimke od zabrane diskriminacije, među kojima je i postupanje određeno zakonom radi očuvanja zdravlja, javne sigurnosti, održavanja javnog reda i mira, prevencije kaznenih djela i zaštite prava i sloboda drugih ljudi te ako su upotrijebljena sredstva u demokratskom društvu primjerena i nužna za postizanje željenog cilja, pod uvjetom da takvo postupanje ne dovodi do izravne ili neizravne diskriminacije na osnovi rasne ili etničke pripadnosti, boje kože, vjere, spola, nacionalnog i socijalnog podrijetla, spolne orijentacije i invaliditeta.

Obveza korištenja isključivo vlastitih zaštitnih maski, bez mogućnosti drugačijeg načina zaštite, mogla bi nepovoljno utjecati na građane slabijeg imovnog stanja, ali i sve ostale koji takvu masku nemaju, jer su one trenutačno gotovo u potpunosti nedostupne na tržištu, dok u isto vrijeme postoji i manje otegotna mjera za postizanje cilja očuvanja javnog zdravlja.

Stoga zahtijevanje da korisnici nose masku nije diskriminatorna, ako uključuje i mogućnost ulaska u prostorije uz pokrivanje lica maramom, šalom ili na drugi prikladan način u svrhu zaštite djelatnika. Međutim, važno je napomenuti kako je, prema informacijama HZJZ-a, nošenje maski obavezno za građane koji sumnjaju na zarazu koronavirusom te one koji imaju respiratorne simptome, s obzirom da one sprečavaju širenje infekcije.