Nedostupnost pouzdane, zdravstveno ispravne vode može ugroziti temeljna ljudska prava na život i zdravlje, zajamčena Ustavom, ali i utjecati na iseljavanje stanovništva. Zato je potrebno kontinuirano raditi na obnovi i izgradnji javne vodoopskrbne mreže, pri čemu ekonomska isplativost ne bi trebala biti ključni kriterij, stoji u preporuci koju je pučka pravobraniteljica Lora Vidović uputila čelnicima jedinica lokalne samouprave nakon pritužbi građana s njihovog područja.

Riječ je o pritužbama iz Senja, Generalskog Stola i Jasenica, no situacija je slična u mnogim drugim dijelovima zemlje, posebno u ruralnim područjima i na otocima.

Tako se u 2016. iz lokalnih vodovoda opskrbljivalo više od 70 tisuća stanovnika, a za njih 86 tisuća jedina dostupna voda bila je ona iz privatnih izvora, poput bunara i zdenaca. Lokalni vodovodi često su dotrajali i s vodom loše kvalitete, dok se zdravstvena ispravnost one iz bunara i zdenaca provjerava tek na zahtjev vlasnika ili u sklopu posebnih projekata. U isto vrijeme, gubitak vode iz javnog vodovoda ponegdje iznosi i iznad 80 posto.

Značajna prepreka obnovi i izgradnji javne vodoopskrbne mreže često je financijska slabost općina i gradova, a mnogi nemaju iskustva u pripremi projekata, niti sredstva da za to plate stručnjake. Stoga bi stručnu podršku dijelu lokalnih jedinica kojima je ona potrebna, trebalo pružiti Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, što je jedna od preporuka iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2016.

S druge strane, više od 520 tisuća građana ima mogućnost priključka na javnu vodoopskrbnu mrežu, no ne žele ga, zbog njegove cijene i novih režijskih troškova pa je potrebno da lokalni čelnici i isporučitelji među građanima podižu svijest o važnosti priključenja.

Cilj ovih preporuka, i iz pojedinačnih predmeta i iz Izvješća za 2016., prvenstveno je osiguravanje prava na vodu, neodvojivog od ostalih prava koja jamče dostojanstven život, a njihova provedba može utjecati i na sprječavanje daljnjeg izumiranja ruralnih područja i otoka.

Više o problemima s ostvarivanjem prava na vodu možete doznati ovdje.