Pritužbe građana u području zaštite okoliša sve su brojnije, a mnoge su se i u 2017. odnosile na elektromagnetsko zračenje, točnije na valjanost uporabnih dozvola baznih stanica mobilnih operatera. Pravobraniteljica je utvrdila da često nisu ni zatražene ni izdane, nakon čega je naloženo uklanjanje njihovo.

Posljednji primjer je iz Sinja, gdje je građevinska inspekcija naložila uklanjanje bazne stanice postavljene na kuću do pritužiteljeve, koja je još u fazi građenja, što znači da nije ispunjen uvjet iz Pravilnika o jednostavnim građevinama, prema kojem se bazna stanica bez građevinske dozvole može postaviti samo na postojeću građevinu.

I u ovom predmetu bilo je potrebno više puta slati požurnice građevinskoj inspekciji, a zbog nepostupanja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, pravobraniteljica se obratila i Vladi Republike Hrvatske. O ovoj problematici izvještava i Hrvatski sabor posljednje četiri godine, u dijelu godišnjeg izvješća koji se odnosi na pravo na zdrav život i zaštitu okoliša.

U posljednjem, Izvješću za 2017., preporučila je Ministarstvu zdravstva da, u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, izradi novi Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja i objavi popis njihovih izvora u obliku upisnika. Također je potrebno da Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja evidentira i nadzire izdavanje uporabnih dozvola baznih stanica mobilnih operatera i razmotri reguliranje drugih dozvola iz svog djelokruga rada.

Više o temi možete doznati ovdje.