U organizaciji pučke pravobraniteljice Lore Vidović, u ponedjeljak 4. studenog 2019. godine u prostorima Ureda pučke pravobraniteljice, održat će se okrugli stol pod nazivom „Informirani pristanak – Znam zašto sam ovdje!“ na kojem će se govoriti o izazovima u zaštiti prava pacijenata s duševnim smetnjama prilikom njihove hospitalizacije..

Iako dobrovoljna, hospitalizacija kada pacijent u potpunosti ne razumije gdje se i zašto nalazi, koja su njegova prava, razloge i svrhu liječenja, kao i smještaj na zaključanim odjelima koje ne mogu napuštati niti zbog odlaska u šetnju, predstavlja kršenje njihovih prava. Osim toga, prema osobama na dobrovoljnom smještaju u psihijatrijskim ustanovama često se nakon prijema i potpisivanja pristanka primjenjuju i mjere sputavanja, iako je to predviđeno samo kada zbog njihovog ponašanja postoji mogućnost izravnog ugrožavanja vlastitog ili tuđeg života, odnosno zdravlja.

Upravo informirani pristanak i dobrovoljno prihvaćanje suradnje tijekom liječenja uz potpuno razumijevanje, kao i briga za najbolji interes pacijenta i minimalno ograničenje, predstavljaju način kako zaštititi ljudska prava osoba s duševnim smetnjama u situacijama dobrovoljne hospitalizacije.

Raspravu o ovoj temi otvorit će pučka pravobraniteljica Lora Vidović, a u nastavku će govoriti i prof.dr.sc. Vili Beroš, pomoćnik ministra u Ministarstvu zdravstva, Mira Pekeč-Knežević, zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, prof.dr.sc. Slađana Štrkalj Ivezić, voditeljica Referentnog centra za psihosocijalnu rehabilitaciju KP Vrapče te predsjednica Hrvatskog društva za kliničku psihijatriju HLZ-a, doc.dr.sc. Sunčana Roksandić Vidlička s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kristina Jandrić iz Udruge za zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja „Svitanje“ te Vlatka Ročić Petak i Ksenija Kapelj iz Udruge „Ludruga“, uz moderiranje zamjenice pučke pravobraniteljice Maje Kević.

Nakon toga, ugledni sudionici iz područja zdravstva, prava, institucija za zaštitu ljudskih prava i civilnog društva, govorit će i o iskustvima iz prakse te mogućnostima unaprjeđenja suradnje, kako bi se položaj ove iznimno ranjive društvene skupine, poboljšao.

 

OKRUGLI STOL

Informirani pristanak: Znam zašto sam ovdje!

 4. studenog 2019., 10:00 – 13:00 sati

Ured pučke pravobraniteljice, dvorana 3. kat

Trg hrvatskih velikana 6, Zagreb

 

10:00 – 10:15             Uvodno obraćanje: Lora Vidović, pučka pravobraniteljica

10:15 – 11:30             Izazovi u zaštiti osoba s duševnim smetnjama:

                                    Informirani pristanak – Znam zašto sam ovdje!

 

                                    prof. dr. sc. Vili Beroš, pomoćnik ministra, Ministarstvo zdravstva

                                    Mira Pekeč – Knežević, zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

                                    prof. dr. sc. Slađana Štrkalj Ivezić, voditeljica Referentnog centra za

                                    psihosocijalnu rehabilitaciju KP Vrapče, predsjednica HDKP-a, HLZ

                                    doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

                                    Kristina Jandrić, Udruga za zaštitu i promicanje mentalnog  zdravlja „Svitanje“

                                    Vlatka Ročić Petak i Ksenija Kapelj, Udruga „Ludruga“

 

11:30 – 12:50             Rasprava

12:50 – 13:00             Završna riječ: Lora Vidović, pučka pravobraniteljica

 

Moderatorica: Maja Kević, zamjenica pučke pravobraniteljice