Pučka pravobraniteljica Lora Vidović nizom komentara uključila se u javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju. Osvrćući se na kriterije za dodjelu državne stipendije studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa, ukazala je kako, vrednujući isključivo prihode roditelja, Nacrt Pravilnika pogoduje imućnijim studentima čije su obitelji u mogućnosti kupiti ili unajmiti stan u mjestu studija.

Naime, pravo na dodjelu stipendije D-1 i E kategorije veže se uz visinu prosječnog mjesečnog prihoda po članu zajedničkog kućanstva. Međutim, studentima koji se prijavljuju na prebivalištu bez članova kućanstva za taj izračun se, bez obzira na prebivalište, uzimaju u obzir samo prihodi oba roditelja. Takvom se odredbom zanemaruju prihodi svih drugih srodnika koji zajednički žive, privređuju ili na drugi način ostvaruju prihod koji zajednički troše kao obitelj.

S druge strane, siromašnijim studentima koji žive u obiteljskom domu sa drugim članovima obitelji, prihod po članu kućanstva se izračunava temeljem ostvarenih prihoda svih osoba s kojima žive, privređuju i zajednički troše.

Zakon o socijalnoj skrbi definira obitelj kao zajednicu koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način te ga troše zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi u obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 29. godine života. Zato je imovinski cenzus potrebno vezati uz obiteljske prihode/dohodak, neovisno o prebivalištu studenta. Time bi se osiguralo primjenu ujednačenih kriterija za sve sudionike natječaja za dodjelu državnih stipendija.

Povrat sredstava dobivenih na ime državne stipendije, što Nacrt Pravilnika predviđa u slučaju prekoračenja limita imovinskog cenzusa, potrebno je vezati isključivo za razdoblje u kojem obiteljski prihodi stipendista premašuju imovinski cenzus. Također, nije predviđena mogućnost nastavka korištenja državne stipendije onim studentima čije se materijalne ili druge prilike nisu promijenile, nego i oni, bez obzira na ispunjavanje svih kriterija, moraju svake godine nanovo sudjelovati u natječaju.

Nužno je i prije raspisivanja natječaja odrediti iznos državne stipendije, kao i kriterij temeljem kojeg će ga nadležni ministar odrediti. Neprihvatljivo je i da se razdoblje za koje će se stipendija isplaćivati propisuje u natječaju, umjesto da bude unaprijed propisan i prati čitavu akademsku godinu.

Nije jasno ni pod kojim uvjetima ministar tijekom kalendarske godine može raspisati više od jednog javnog natječaja za dodjelu državne stipendije, što je navedeno kao mogućnost, posebno jer je riječ o jedinstvenoj, državnoj stipendiji. No, potrebno je propisati do kada se Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu državnih stipendija mora konstituirati, kao i postupak imenovanja njegovih članova.

Prijavu na natječaj moguće je podnijeti putem elektroničkog obrasca, no s obzirom na nedovoljnu kvalitetu internetskih veza u pojedinim dijelovima zemlje, kao i činjenicu da je riječ i o stipendijama za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa koji možda ne raspolažu dostatnom informatičkom podrškom, podnošenje prijava bi trebalo omogućiti i klasičnim, pisanim putem.

Nacrt Pravilnika propisuje kako će se rang-liste za svaku od kategorija državnih stipendija objaviti nakon usvajanja državnog proračuna u kojem su osigurana sredstva za dodjelu stipendija, ali se ne navodi rok objave. Stoga ga je potrebno propisati, što je osobito važno zbog proteka rokova žalbenog postupka, nakon kojeg se donosi konačna odluka o dodjeli stipendija.

Kako se dodjeljivanje stipendija ne bi vezalo isključivo uz donošenje godišnjeg proračuna (što se teoretski može prolongirati i do ožujka tekuće akademske godine) i kako bi se osigurao kontinuitet njihove isplate na početku akademske godine, pravobraniteljica je predložila planiranje sredstava za državne stipendije u državnom proračunu na dvogodišnjoj ili trogodišnjoj razini.

Sve ostale prijedloge, koji bi trebali omogućiti svim studentima završavanje studija neovisno o njihovom socijalnom i ekonomskom statusu, možete pronaći u privitku.