Nacionalni preventivni mehanizam za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (NPM) djeluje preventivno kako bi štitio ljudska prava osoba lišenih slobode, kojima je određeno bilo kakvo zadržavanje, zatvaranje ili smještaj u mjesto pod javnim nadzorom te ga ne smiju napustiti po svojoj volji.

Poslove NPM-a od 2012. godine obavlja pučka pravobraniteljica, u cilju sprečavanja mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. To uključuje redovite i nenajavljene obilaske institucija u kojima se nalaze ili bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode, kao što su zatvori, psihijatrijske ustanove, policijske postaje i druge. U nekim slučajevima može se raditi i o ograničavanju slobode kretanja, iako nema formalnog ograničavanja slobode, kao što su primjerice domovi za starije i nemoćne osobe. Tijekom obilaska, članovi NPM-a imaju slobodan pristup informacijama o mjestu koje obilaze te o postupanju prema osobama lišenima slobode, s kojima mogu razgovarati bez nadzora. Također, mogu pregledati sve prostorije.

Nakon obilaska, pučka pravobraniteljica daje preporuke i upozorenja nadležnim tijelima i ustanovama radi poboljšavanja postupanja prema osobama lišenim slobode i uvjeta u kojima se one nalaze. Ako ona u propisanom roku ne postupe po preporuci ili upozorenju, pučka pravobraniteljica o tome obavještava Hrvatski sabor.

Također, pravobraniteljica daje prijedloge i primjedbe na zakone i druge propise te nacrte zakona i drugih propisa radi promicanja zaštite osoba lišenih slobode od mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja.

U svom radu, NPM surađuje s Pododborom Ujedinjenih naroda za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja.