Pučka pravobraniteljica Lora Vidović sudjeluje na općem sastanku i godišnjoj konferenciji Globalnog saveza nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI), koji se od 6. do 8. ožujka održava u Ujedinjenim narodima u Ženevi.

Na sastanku se okupljaju predstavnici četiri mreže iz različitih regija svijeta, pri čemu europsku predstavlja pravobraniteljica Vidović, kao predsjedavajuća Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI).

Teme sastanka, uz razmjenu iskustava i rasprave o dobrim praksama, uključivat će ljudska prava u poslovnom sektoru, prikupljanje i analizu podataka u kontekstu UN-ovih Ciljeva održivog razvoja 2030 te prevenciju konflikta i uspostavu mirnih društava. Pravobraniteljica Vidović moderirat će raspravu o zaštiti i očuvanju neovisnosti nacionalnih institucija za ljudska prava.

Na događaju, između ostalih, sudjeluju i Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Zeid Ra’ad Al Hussein te predsjednik Vijeća za ljudska prava UN-a Joaquín Alexander Maza Martelli.

Događaj je organiziran u suradnji s Uredom Visokog povjerenika UN-a za ljudska prava (OHCHR), a u nastavku tjedna uključivat će dvodnevne konzultacije između UN-ovih odbora i nacionalnih institucija za ljudska prava.

Ženeva.Lora.ENNRHI.2017 3