U utorak 02. prosinca 2014. godine u Zagrebačkom Hotelu Dubrovnik održana je nacionalna konferencija o Zakonu o suzbijanju diskriminacije pod nazivom „Suzbijamo li diskriminaciju? Primjena Zakona o suzbijanju diskriminacije u Hrvatskoj“. Konferenciju je organizirao Ured pučke pravobraniteljice u okviru projekta „Izrada Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije,“ kojeg provodimo zajedno s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina VRH.

Okupivši stručnjake s područja suzbijanja diskriminacije, suce, odvjetnike, predstavnike neovisnih i državnih tijela, organizacija civilnog društva te akademske zajednice, konferencija je organizirana sa svrhom sagledavanja i analize primjene Zakona kroz proteklo razdoblje.

Nakon pozdravnih govora pučke pravobraniteljice, gospođe Lore Vidović, ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, gospodina Branka Sočanca, zamjenice ministra pravosuđa, gospođe Sandre Artuković Kunšt i predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, gospodina Branka Hrvatina, Konferencija se odvijala kroz  4 tematske sesije. O naslovnim temama govorili su stručnjaci, predstavnici institucija duboko involviranih u primjenu Zakona odnosno akteri koji se, uz neposrednu primjenu Zakona, suzbijanjem diskriminacije bave i kroz podizanje javne svijesti o diskriminaciji kao zakonom zabranjenom postupanju te kroz aktivizam.

I. sesiju pod nazivom „Primjena Zakona o suzbijanju diskriminacije na sudovima“ moderirala je gospođa Ivana Radačić, viša znanstvenica s Instituta društvenih znanosti Ivan Pilar. Gospođa Gordana Klarić, pomoćnica ministra pravosuđa govorila je o vođenju evidencija i prikazala statističke podatake o diskriminacijskim predmetima na sudovima u RH. Sutkinja Visokog prekršajnog suda RH, gospođa Branka Žigante Živković, izložila je iskustva u vođenju diskriminacijskih prekršajnih postupaka. Gospodin Domagoj Franjo Frntić, predsjednik Općinskog radnog suda u Zagrebu, govorio je o odnosu Zakona o radu i Zakona o suzbijanju diskriminacije te nekim specifičnim pitanjima koja se pojavljuju u praksi u diskriminacijskim predmetima, dok je gospođa Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, predstavila utjecaj zakonske definicije pojma uznemiravanja i diskriminacije na primjenu antidiskriminacijskog zakonodavstva.

II. sesiju pod nazivom „Diskriminirane društvene skupine i uloga pravobraniteljskih institucija“ moderirala je pučka pravobraniteljica, gospođa Lora Vidović. Gospođa Anne Gaspard, izvršna direktorica Europske mreže tijela za suzbijanje diskriminacije (Equinet) predstavila je rad, misiju i viziju Mreže. Zamjenica pučke pravobraniteljice, gospođa Tena Šimonović Einwalter, prezentirala je rad i ovlasti Ureda kao središnjeg tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije. Zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, gospodin Boris Jakov Geričić, prezentirao je aktivnosti Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u području suzbijanja diskriminacije na osnovi invaliditeta. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, gospođa Višnja Ljubičić, kao i gospođa Ivana Milas Klarić, pravobraniteljica za djecu, predstavile su rad svojih institucija vezano uz suzbijanje diskriminacije.

III. sesiju „Tijela državne uprave i organizacije civilnog društva u borbi protiv diskriminacije“ moderirao je gospodin Gordan Selanec, zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Prezentacije je održao gospodin Marko Jurčić, aktivist Zagreb Pride-a, koji je predstavio iskustva udruge vezano uz primjenu Zakona o suzbijanju diskriminacije u sudskim postupcima vezanim uz diskriminaciju temeljem spolne orijentacije i rodnog identiteta. Gospodin Tomislav Kiš, glavni tajnik Novog sindikata, prezentirao je sindikalna iskustva vezano uz primjenu Zakona. Gospođa Sara Lalić, voditeljica programa Borba protiv rasizma, ksenofobije i etničkog ekskluzivizma, predstavila je iskustva i rad Centra za mirovne studije u borbi protiv diskriminacije, a savjetnica u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, gospođa Tanja Vlašić, predstavila je dosadašnji i budući rad vezano uz novi Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije.

IV. sesiju pod nazivom „Uloga medija u suzbijanju diskriminacije i promicanju jednakosti“ moderirao je gospodin Enes Kulenović, docent Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Gospodin Zdenko Duka, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, govorio je o slobodi govora i govoru mržnje s aspekta zaštite od diskriminacije. Gospođa Gordana Vilović, izvanredna profesorica Fakulteta  političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, svojim je  izlaganjem otvorila pitanje prepoznaju li mediji diskriminaciju prezentirajući analizu diskriminatornog govora u medijima, a gospođa Mirjana Rakić, predsjednica Vijeća za elektroničke medije i ravnateljica Agencije za elektroničke medije, prezentirala je ulogu Vijeća i Agencije za elektroničke medije.

Kroz većinu izlaganja prožela se potreba opsežnijih izmjena samog Zakona. Veća vidljivost pravobraniteljskih institucija također je istaknuta kao nužna za povećanje učinkovitosti čitavog sustava. Veliki nerazmjer između dostupnih statistika i percepcije diskriminacije na koju ukazuju do sada provedena istraživanja, indiciraju na postojanje trenda neprijavljivanja diskriminacije. Dugotrajnost sudskih postupaka, sekundarna viktimizacija žrtve te javno iskazivanje neprihvatljivih stavova upravo onih dionika koji su ključni za zaštitu žrtava samo su neki od faktora koji utječu na stvaranje trenda nedostatnog prijavljivanja diskriminacije. Uz postignuti napredak, zaključeno je i kako je potrebno ulaganje dodatnih napora koji će u kritičko konstruktivnom okruženju, rezultirati unaprjeđenjem cjelovitog sustava suzbijanja diskriminacije.

      

                

     

Untitled8