Nakon što smo u više godišnjih izvješća upozoravali na postupanje agencija za naplatu potraživanja prema građanima, ove godine trebalo bi doći do prvih pozitivnih promjena.

Građani koji se bore s dugovima često nam se obraćaju zbog načina na koji prema njima postupaju pojedine agencije za naplatu potraživanja – tvrde da ih nazivaju u svako doba dana, a kontaktiraju i članove njihovih obitelji, susjede, pa čak i poslodavce, što može narušavati njihovo dostojanstvo i privatnost.

Agencije u sivoj zoni zbog nepostojanja pravila

Ovakva iskustva rezultat su nepostojanja regulacije jer, iako su odnosi u ovim situacijama obuhvaćeni Zakonom o obveznim odnosima, on ne određuje standarde i pravila postupanja agencija kod naplate dugovanja.

Svaki pojedinac ima pravo na poštivanje osobnog dostojanstva i da ga ne omalovažavaju ili umanjuju njegov ugled u društvu, što se odnosi i na agencije za naplatu potraživanja koje ne smiju vršiti nerazuman pritisak na dužnike i trebaju poštivati njihovu privatnost. Zato smo u više godišnjih izvješća, posljednji put u onome za 2019., davali preporuku Ministarstvu financija da izradi prijedlog zakona koji bi popunio ovu pravnu prazninu.

Ministarstvo najavilo pripremu zakona

Prvi korak u tom smjeru jest osnivanje radne skupine koja bi tijekom ove godine trebala izraditi prijedlog zakona koji će pravno urediti otkup dugova i kredita. Njezino osnivanje i izradu zakona najavilo nam je Ministarstvo financija, u očitovanju za pripremu Izvješća za 2020.

Donošenje najavljenog zakona bila bi nužna i pozitivna promjena koju zagovaramo niz godina, pa ćemo s ciljem bolje zaštite prava građana nastaviti pratiti njegovu izradu, posebno kad bude upućen u javno savjetovanje.

Agencije tek jedan problem prezaduženih građana

Postupanje agencija za naplatu potraživanja tek su jedan od problema s kojima se suočavaju prezaduženi građani, na koje duže vrijeme upozoravamo. Naime, trenutačni sustav ovrha djeluje kao začarani krug u kojem su dužnici paralizirani dugom iz kojeg ne mogu izaći, a vjerovnici ne uspijevaju naplatiti svoja potraživanja.

Socijalna država, što po ustavnom uređenju Hrvatska i jest, trebala bi stvarati uvjete za dostojanstven život svih građana, a to u ovom slučaju podrazumijeva kreiranje ovršnog postupka koji će biti pravedan, brz, učinkovit i jeftin, osigurati procesnu ravnotežu stranaka i zaštititi dostojanstvo ovršenika. To je nužno i zbog vraćanja povjerenja građana u institucije čime bi se ojačala i svijest o financijskoj odgovornosti i obvezi vraćanja dugova.

Više o problemima vezanima uz ovrhe možete doznati u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2020., u kojem smo još jednom dali preporuku Ministarstvu pravosuđa i uprave, da u suradnji sa svim relevantnim dionicima, izradi prijedlog novog, cjelovitog Ovršnog zakona.

 

Napomena: Iako nemamo zakonske ovlasti voditi ispitne postupke po pritužbama vezanima uz ovrhe ili postupanje agencija za naplatu potraživanja, pritužiteljima dajemo opću pravnu informaciju o načinima zaštite (pravna pomoć, Agencija za zaštitu osobnih podataka). Svi građani koji se nalaze u sličnoj situaciji pomoć mogu zatražiti od odvjetnika, kao i besplatnu pravnu pomoć, ako zadovoljavaju propisane uvjete.