Jedan od najčešćih razloga zbog kojeg nam se građani obraćaju je sumnja da su diskriminirani na radnom mjestu ili tijekom zapošljavanja. Među njima je i anonimni pritužitelj koji se natjecao za posao agenta za prodaju nekretnina, pri čemu je jedan od uvjeta zapošljavanja bilo i posjedovanje automobila.

No, tim uvjetom su u nepovoljni položaj stavljeni kandidati koji nemaju automobil, jer ih onemogućava u dobivanju ovog posla, dok se dio kvalificiranih kandidata zbog toga vjerojatno i nije prijavio. Zato smo agenciji preporučili da ukloni ovaj diskriminatorni uvjet te da ubuduće posebnu pažnju posveti formiranju poslovne politike kojom kandidati za posao neće biti stavljeni u nejednak položaj temeljem bilo koje osnove diskriminacije.

Naime, iako Zakon o suzbijanju diskriminacije predviđa neke iznimke, one nisu prisutne u ovom konkretnom slučaju jer posjedovanje osobnog vozila nije bio stvarni i odlučujući uvjet obavljanja posla agenta za najam i prodaju nekretnina pa je takvo uvjetovanje ipak diskriminatorno. Davanje prednosti kandidatu s automobilom moglo bi se, primjerice, opravdati u slučaju da u mjestu obavljanja posla ne postoji javni prijevoz.

Također, sve iznimke trebaju ostvariti legitimni cilj za koji su određene i moraju biti primjerene i nužne za njegovo ostvarenje, što također ovdje nije slučaj. Mali i srednji poduzetnici se u svom poslovanju susreću s nizom problema, uključujući snažnu konkurenciju i ograničeno tržište, a postavljanje ovakvog ili sličnih uvjeta tijekom odabira idealnog zaposlenika često opravdavaju financijskim ili upravljačkim razlozima. No, davanje prednosti osobi s vlastitim automobilom u odnosu na onu koja ga nema, s ciljem povećanja konkurentnosti na tržištu, predstavlja izravnu diskriminaciju temeljem imovnog stanja. Dodatno, konkurentnost poslodavca se nikako ne može temeljiti na privatnoj imovini zaposlenika, već je upravo njihova zakonska dužnost radnicima osigurati sve prikladne uvjete i sredstva za rad, uključujući i osobni automobil, ako smatraju da bi na taj način ostvarivali bolje rezultate.

Diskriminacija je zabranjena Zakonom o suzbijanju diskriminacije koji je na snagu stupio 2009., a kao središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije određena je upravo institucija pučkog pravobranitelja. Svi koji misle da su i sami bili u nepovoljnijem položaju zbog imovnog stanja, dobi, nacionalnog podrijetla, zdravstvenog stanja ili neke druge karakteristike navedene u Zakonu, i to ne samo kod zapošljavanja, već i rada, obrazovanja, zdravlja i drugih područja propisanih Zakonom, mogu nam se obratiti na jedan od kontakata, ali i putem antidiskriminacijske telefonske linije na 01 4851 854, svakog radnog dana od 9 do 13 sati.