Ujedinjavanje 17 trenutačno rascjepkanih inspekcijskih službi koje sada djeluju u sastavu osam ministarstva u Državni inspektorat, moglo bi dovesti do veće učinkovitosti rada inspektora, a time i jačanja povjerenja u njihov rad. No, pitanje je može li on započeti s radom 1. siječnja 2019., kada je to predviđeno, upozorila je pučka pravobraniteljica Lora Vidović Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, u komentarima na Prijedlog Zakona o Državnom inspektoratu.

Naime, potrebno je osigurati odgovarajuće prostore za zaposlene, kojih bi moglo biti i više od tisuću, kao i donijeti nove pravilnike i naputke za rad umjesto sadašnjih čak 27. Također, važno je i na vrijeme građanima dati sve potrebne informacije, kako bi znali kome se i gdje obratiti. O potrebi produženja tog roka svjedoče i problemi nastali nakon što je prethodni Državni inspektorat ukinut, kada je veliko nezadovoljstvo građana izazvao nedostatak informacija o novim nadležnostima pojedinih inspekcija i lokacijama na kojima se nalaze, dok inspektori mjesecima nisu imali rješenja o novom rasporedu, niti odgovarajućih uvjeta za rad.

Nadalje, kako bi se povećala transparentnost i povjerenje u rad inspektora, potrebno je propisati rok u kojem se podnositelja prijave treba obavijestiti o utvrđenom činjeničnom stanju i poduzetim mjerama, odnosno o razlozima za nepostupanje po predstavci.

Također, s obzirom na važnost faktora iznenađenja u inspekcijskim nadzorima, kao i sprečavanja mogućih zlouporaba, potrebno je ukinuti mogućnost da inspektor unaprijed obavijesti odgovornu osobu u nadziranom subjektu o početku obavljanja inspekcijskog nadzora, već da ga uvijek obavlja bez prethodne najave.

Sve komentare pravobraniteljice možete vidjeti u privitku.

Komentari na Prijedlog Zakona o Državnom inspektoratu