Iz pritužbi građana već sada je vidljiva neizvjesnost oko osiguravanja socijalnih i ekonomskih prava ove jeseni 

Kako ublažiti posljedice rastuće inflacije, energetske krize i prijeteće recesije bila je tema rasprave koju je Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka 11. srpnja 2022. organizirao u Hrvatskom saboru. Uz saborske zastupnice i zastupnike i pučku pravobraniteljicu Tenu Šimonović Einwalter, u njoj su sudjelovali i Ana Maria Boromisa s Instituta za razvoj i međunarodne odnose, Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Ivica Rubil s Ekonomskog instituta i Nika Šimurina s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Raspravu je moderirao novinar Jutarnjeg lista Marko Biočina.

Preporuke za buduće krizne situacije

Pučka pravobraniteljica tom je prigodom podsjetila da je naša institucija u svibnju Hrvatskom saboru predala posebno izvješće „Utjecaj epidemije COVID-19 na ljudska prava i jednakost – Preporuke za jačanje otpornosti na buduće krize“

U njemu je i niz općih preporuka namijenjenih donositeljima odluka u budućim kriznim situacijama. One su usmjerene na zaštitu prava građana i jednakosti te su uvelike primjenjive i na najavljenu krizu:

  • kod formuliranja i donošenja mjera za suzbijanje moguće krizne situacije važno je primjenjivati standarde zaštite ljudskih prava. Pritom je nužno napraviti i prethodnu procjenu učinka tih mjera, a u cjelokupan proces potrebno je uključiti što širi krug dionika, uključujući i civilni sektor, lokalne vlasti i akademsku zajednicu, kao i predstavnike samih društvenih skupina na koje se mjere odnose;
  • potrebno je posebnu pažnju posvetiti interesima i pravima različitih društvenih skupina, kao i učinke koje će mjere na njih imati, a koje je potrebno pratiti tijekom razdoblja provedbe mjera;
  • važno je provoditi i istraživanja učinaka mjera na pojedine skupine te jačati sustav prikupljanja podatka o jednakosti, jer jedino identificiranjem konkretnih problema i izazova moguće je osmisliti i donijeti kvalitetne javne politike i ostale mjere za njihovo učinkovito rješavanje;
  • građane je potrebno pravovremeno informirati o cilju i načinu provedbe mjera, i to korištenjem svih dostupnih kanala komunikacije kako bi one bile dostupne što širem krugu ljudi, uključujući i onima koji žive u ruralnim i izoliranim područjima.

Na vrijeme prepoznati najugroženije društvene skupine

Najavljivana kriza će imati negativan učinak na građane, uključujući na njihov pristup i ostvarivanje prava, a osobito se to može očekivati u odnosu na socijalna i ekonomska prava. Pri tome, u pravilu krize, što se itekako odnosi i na energetsku i ekonomsku krizu, imaju najotegotniji učinak na one koji su već od ranije u teškom položaju. U najvećoj mjeri to su svakako oni najsiromašniji i socijalno ugroženi, beskućnici i osobe na rubu beskućništva, dio pripadnika romske nacionalne manjine, veliki dio starijih osoba, od kojih je čak trećina u riziku od siromaštva, ali i značajan dio mladih, kao što su mladi iz alternativne skrbi i socijalno ugroženi studenti.

U ranjivom položaju nalaze se i brojni radnici zaposleni na određeno vrijeme, nezaposlene osobe, višečlane obitelji, samohrani roditelji, podstanari, osobe s invaliditetom, kronično oboljele osobe, ali i osobe koje su odslužile zatvorsku kaznu, kao i tražitelji i osobe pod međunarodnom zaštitom.

„Svakako je dobro da se o ovoj temi promišlja sada, a ne tek na jesen, kako bi se što učinkovitije mogle spriječiti najteže posljedice, pogotovo za najugroženije građane, a potrebno je osigurati i javnu raspravu i konzultacije, i to čim prije, tim bolje. Pri tom je važno biti multidisciplinaran, što znači i razgovarati s ekonomskim stručnjacima, ali i onima koji su stručnjaci za ljudska prava i jednakost, a odmah i s predstavnicima najugroženijih skupina“, poručila je pravobraniteljica Šimonović Einwalter.

Sudionici rasprave složili su se da je građanima potrebno pomoći ciljanim mjerama i socijalnim transferima, imajući pritom u vidu upravo najugroženije društvene skupine. Za njih je potrebno osmisliti konkretne mjere koje će im omogućiti da se na najbolji mogući način suoče s izazovima pred nama.

Posebno izvješće pučke pravobraniteljice „Utjecaj epidemije COVID-19 na ljudska prava i jednakost – Preporuke za jačanje otpornosti na buduće krize“ možete pronaći ovdje.