Hrvatska nema sveobuhvatne politike migracija i integracije svih stranaca u društvo, a nedavno je propuštena još jedna prilika za korak u smjeru njihova kreiranja. Riječ je o Prijedlogu Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019., odnosno činjenici da se on ne odnosi na sve strance, već samo na one kojima je međunarodna zaštita odobrena, a takvih je u 2016. bilo stotinjak. Istaknula je to pučka pravobraniteljica Lora Vidović u sklopu javne rasprave o Akcijskom planu, napomenuvši kako je ovaj dokument dobrodošao jer uistinu može poboljšati integraciju, no nikako nije dovoljan.

Nepostojanje dosljedne migracijske i integracijske politike posebno je zabrinjavajuće s obzirom na rezultate mnogih istraživanja koja pokazuju kako u Hrvatskoj postoji negativan stav prema useljavanju ekonomskih migranata, stranaca koji dolaze na školovanje, tražitelja azila i imigranata općenito. Pri tom građani iskazuju visoki postotak ksenofobije, što može rezultirati diskriminacijom. Jedan od učinkovitijih načina mijenjanja ovih negativnih pojava uključivanje je imigranata u društvo, zaključila je pravobraniteljica i pozvala na pripremu i donošenje sveobuhvatnih politika, usmjerenih prema svim strancima.

Cijelo mišljenje možete pronaći u privitku, a izvješće o javnom savjetovanju nalazi se ovdje.