Rasna i etnička diskriminacija ozbiljne su prepreke u ostvarivanju temeljnih ljudskih prava, a u ekstremnim slučajevima mogu dovesti i do nasilja. Upravo u sjećanje na jedan takav događaj, Ujedinjeni narodi ustanovili su Međunarodni dan za eliminaciju rasne diskriminacije. On se obilježava 21. ožujka, na datum kada je 1960., prilikom mirnog prosvjeda protiv rasističkih zakona i aparthejda, policija u Južnoafričkoj Republici ubila 69 osoba.

Od tog događaja do danas, Južna Afrika je odbacila aparthejd, a međunarodna zajednica izgradila je okvir borbe protiv rasizma, donošenjem Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije. No, unatoč njezinoj širokoj prihvaćenosti, diskriminacija na osnovu rase, boje kože, jezika ili nacionalnog podrijetla i dalje je prisutna, a pritužbe na ovoj osnovi redovito su najbrojnije među onima koje građani za diskriminaciju upućuju pučkoj pravobraniteljici, pri čemu su diskriminatorni stavovi i postupci najčešće usmjereni prema pripadnicima romske i srpske nacionalne manjine.

Romi i dalje često žive u izoliranim i udaljenim naseljima bez osnovne infrastrukture, što otežava njihovu integraciju, obrazovanje i zapošljavanje te utječe na zdravstveno stanje. Protumanjinska retorika u značajnoj je mjeri usmjerena prema pripadnicima srpske nacionalne manjine, a dovodi i do etnički motiviranog nasilja, zbog čega bi sva nadležna tijela, a posebice sudovi, državna odvjetništva i policija, trebali djelovati brzo, učinkovito i usuglašeno. Problemi su prisutni i u odnosu na integraciju izbjeglica i imigranata, pri čemu nedostaju ključni dokumenti odnosno službene politike za njezino ostvarivanje. Konačno, Hrvatska i dalje nema Nacionalni plan za suzbijanje diskriminacije, nakon što je prethodni istekao prije tri godine.

U ulozi središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije, pučka pravobraniteljica radi na njezinom suzbijanju, između ostalog, i slanjem preporuka i upozorenja nadležnim tijelima te poticanjem svih uključenih na suradnju, a informacije o poteškoćama prikuplja i tijekom terenskih obilazaka, posebice romskih naselja.

Kao članovi društva koje teži jednakosti i uvažavanju razlika, ali i poštuje zakone, dužni smo se boriti protiv predrasuda i netolerancije, a svaku diskriminaciju prijaviti. Više informacija o tome kako prepoznati diskriminaciju možete pronaći ovdje, a pučkoj pravobraniteljici možete se obratiti na jedan od ovih načina ili pozivom na našu telefonsku liniju specijaliziranu za ovaj problem, svakim radnim danom od 9:00 do 13:00 na broj 01 4851 854.