Na današnji se dan obilježava Međunarodni dan Roma te svim Romkinjama i Romima ovom prilikom upućujemo čestitku!

Datum 8. travnja odabran je kao dan kada se slavi romska kultura, budući da je u travnju 1971. godine, u Londonu održan pri Svjetski kongres Roma na kojem je osnovan Međunarodni savez Roma, prihvaćen izgled romske zastave i službena himna, proglašen službeni romski jezik te je i službeno prihvaćen naziv “Rom”, što na romskom jeziku znači čovjek.
Osim što je ovaj dan prilika za ukazivanje na raznovrsnost kulturne baštine Roma i njihov doprinos široj zajednici, također je i prilika za ukazivanje na težak položaj i društvenu isključenost Roma te na konkretne probleme s kojima se zbog toga svakodnevno susreću.
Romi predstavljaju najveću etničku manjinu u Europi (prema procjenama, u Europi ih živi 10 do 12 milijuna), no bez obzira na ovu činjenicu kao i na različite korake koji se poduzimaju na razini pojedinačnih država, ali i na razini Europske unije, Romi stanuju u puno lošijim uvjetima nego ostatak stanovništva, slabije su zastupljeni u obrazovanju i na tržištu rada te češće doživljavaju diskriminaciju.
Položaj Roma u Hrvatskoj također je daleko lošiji nego ostalog stanovništva. Kada je riječ o obrazovanju, stopa upisa u srednje škole dva puta je manja među Romima nego među ne- Romima, a prosječan broj godina koji Romi provode obrazujući se, upola je manji od prosječnog broja godina koje u obrazovnom sustavu provode ne-Romi. Osim toga, Romi u Hrvatskoj imaju dva puta manju mogućnost da će se zaposliti nego ne-Romi, a relativno visoka stopa siromaštva u Hrvatskoj dva puta je više izražena među Romima i njihovi su prihodi dva puta manji nego prihodi ne-Roma. Pri pokušaju ostvarivanja različitih prava često se susreću sa predrasudama i stereotipima, ali i sa diskriminacijom kao zakonom zabranjenim ponašanjem.
Ukratko, položaj sustavne društvene isključenosti i siromaštvo, onemogućuju im ravnopravno i kvalitetno sudjelovanje u svim područjima života, a stereotipi i predrasude dodatno otežavaju integraciju i prihvaćanje Roma u hrvatskom društvu.
Ne samo zbog obveza iz međunarodnih i nacionalnih dokumenta kojima se jamči poštivanje ljudskih prava i jednakosti, već i zbog činjenice kako su Romi jedna od 22 nacionalne manjine priznate Ustavom Republike Hrvatske, država mora sustavno raditi na suzbijanju postojeće diskriminacije, kao i poboljšanju njihovog položaja, pri čemu Romi trebaju biti sudionici i su-kreatori planova i politika koji se tiču njih samih. Pri tome se u dokidanje postojeće diskriminacije uz različite institucije moraju uključiti i drugi dionici, poput poslodavaca ili pružatelja usluga, a u razbijanje stereotipa i predrasuda mediji, nevladine organizacije, obrazovne institucije, ali i svi građani u svom svakodnevnom životu i ophođenju.