U spomen na dan kada je, prije točno 35 godina, na snagu stupila Konvencija Ujedinjenih naroda protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, 26. lipnja obilježava se Međunarodni dan podrške žrtvama mučenja.

Osobe lišene slobode – zatvorenici, uhićenici, pacijenti na zatvorenim odjelima psihijatrijskih ustanova i drugi – pripadaju društvenim skupinama najizloženijima riziku od mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. To se posebno odnosi na prve sate nakon privođenja, uhićenja i drugih oblika lišenja slobode, kada postoji opasnost od namjernog nanošenja teške boli i patnje s ciljem postizanja određene svrhe, od ili uz suglasnost državnih organa.

Zato je iznimno važno u tim trenucima osobama lišenima slobode osigurati pristup odvjetniku, liječniku, omogućiti obavještavanje člana obitelji ili treće strane, i druga proceduralna jamstva. Ona su najučinkovitiji način sprječavanja mučenja i drugih oblika nasilja, a ujedno osiguravaju pravično suđenje u skladu s člankom 6. Europske konvencije za ljudska prava.

Mendezova načela – vodič za ispitivanje u skladu s ljudskim pravima

„Mučenje se najčešće događa kod ispitivanja osumnjičenika i s ciljem dobivanja priznanja“ – istaknuo je posebni izvjestitelj UN-a o mučenju Juan E. Méndez, u uvodu Načela učinkovitog intervjuiranja u istragama i procesima prikupljanja informacija, poznatijih kao tzv. Mendezova načela. Ona su usvojena prošle godine, nakon višegodišnjeg rada stručnjaka iz područja ljudskih prava, psihologije, policijskog, obavještajnog, vojnog i drugih sustava, kako bi pomogla promijeniti način na koji se provode intervjui u istragama i kod prikupljanja informacija.

Time se cilja „transformirati odnos između države i njenih građana“, odnosno snažnije prevenirati postupanja suprotno Konvenciji i postojećim standardima zaštite ljudskih prava, ali i jačati integritet i profesionalnost službenih osoba te povjerenje građana u institucije.

Tako se na temelju znanstvenih spoznaja, između ostalog, u Načelima ističe kako govor tijela, emocionalne i fiziološke reakcije nije moguće „čitati“ kao dokaz laganja, pa njihovo korištenje može dovesti do osude nedužnih osoba i nekažnjavanja pravih počinitelja. Također, navodi se kako je potrebno koristiti otvorena i nesugestivna pitanja, kao što su „opišite“, „objasnite“ i slične, čime se smanjuje mogućnost utjecaja na sjećanje i davanje lažnih ili zavaravajućih informacija.

Ističe se i potreba obraćanja pažnje na mentalno i fizičko stanje osobe lišene slobode, što podrazumijeva osiguravanje hrane, vremena za odmor, kao i pristup liječniku ako ih osoba zatraži. Također se napominje kako se nezakonito ponašanje službenika ne smije ignorirati, bez obzira na njihov hijerarhijski položaj, i bez obzira na kontekst u kojem se događa.

Mendezova načela, odnosno Načela učinkovitog intervjuiranja u istragama i procesima prikupljanja informacija, možete pronaći ovdje (na engleskom).

Uloga Nacionalnih preventivnih mehanizama

Značajnu ulogu u utvrđivanju stvarnog provođenja svih standarda, mjera i preporuka u konkretnim situacijama koje predstavljaju rizik imaju i međunarodna i nacionalna tijela poput Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM) za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, a u Hrvatskoj je upravo našoj instituciji dodijeljena ova uloga.

Ovaj, NPM mandat provodimo putem redovitih obilazaka mjesta na kojima se nalaze ili bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode, poput policijskih postaja, zatvora ili kaznionica, ali i psihijatrijskih institucija i drugih mjesta.

Više o našem djelovanju u ulozi Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja možete saznati u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2021.

Preporuke Mreže NPM-ova jugoistočne Europe (SEE NPM)

Povodom Međunarodnog dana podrške žrtvama mučenja, Mreža NPM-ova jugoistočne Europe, čiji smo članovi, upozorila je na posebno ranjiv položaj starijih i osoba s invaliditetom koje su lišene slobode.

NPM-ovi okupljeni u ovoj mreži usvojili su 21. lipnja 2022. u Beču šest zaključaka i preporuka za jačanje zaštite od mučenja upravo ovih ranjivih skupina, u kontekstu zatvorskog sustava:

Zaključci i preporuke Mreža NPM-ova jugoistočne Europe:

  • Starije zatvorenike treba smjestiti s ostalim zatvorenicima (opća populacija), u uvjetima smještaja koji su prilagođeni njihovim potrebama i poštuju njihovo dostojanstvo
  • Zatvorenicima kojima je potrebna posebna njega zbog dobi ili tjelesnog invaliditeta, treba tu njegu omogućiti u adekvatnim prostorima
  • U svim kaznenim tijalima treba osigurati prikladan broj njegovatelja koji su prošli adekvatnu obuku
  • Ako njegu pruža netko od ostalih zatvorenika, treba im za to osigurati adekvatnu podršku i obuku; poteškoće vezane uz odgovornost zbog neadekvatne skrbi trebale bi biti regulirane i jasne
  • Svi djelatnici uključeni u nadzor i skrb starijih zatvorenika ili zatvorenika s tjelesnim invaliditetom, trebali bi imati redovnu obuku, prilagođenu potrebama ovih skupina zatvorenika

Više o radu Mreže NPM-ova jugoistočne Europe (SEE NPM) doznajte ovdje.