Pučka pravobraniteljica i predsjedavajuća ENNHRI-ja Lora Vidović sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji na visokoj razini, na temu unaprjeđenja komunikacije u području ljudskih prava, koja se 6. ožujka 2018. održala u sjedištu UN-a u Ženevi.

Na konferenciji su sudjelovali i zamjenica Visokog povjerenika UN-a za ljudska prava Kate Gilmore, povjerenik Vijeća Europe za ljudska prava Nils Muižnieks, direktor Agencije za temeljna prava EU (FRA) Michael O’Flaherty, posebna izvjestiteljica GANHRI-ja Florence Simbiri-Jaoko i zamjenik izvršnog direktora za zagovaranje Human Rights Watcha Bruno Stagno Ugarte.

Uz raspravu o trendovima percepcije ljudskih prava u široj javnosti te problemima i dobrim praksama vezanima uz promociju ljudskih prava, konferencija je rezultirala i zajedničkom izjavom koju potpisuju Ured Visokog povjerenika UN-a za ljudska prava, Ured povjerenika Vijeća Europe za ljudska prava, Agencija za temeljna prava EU (FRA), Europska mreža nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) i Globalni savez nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI).

U dokumentu je naglašeno kako su se, usvajanjem Opće deklaracije o ljudskim pravima prije 70 godina, vlade diljem svijeta obvezale graditi mir, demokraciju i pravdu, s ciljem da oni postanu realnost za sve ljude. No, unatoč određenom napretku, mnogi i danas žive u siromaštvu, nejednakosti i diskriminaciji, izloženi oružanim sukobima. Za poboljšanja su nužni kvalitetniji zakoni i javne politike, ali i jasno razumijevanje građana o tome što su ljudska prava, kao i njihova široka podrška zaštiti ljudskih prava. Stoga su se potpisnice, između ostalog, obvezale na zajednički rad na poboljšanju promocije vrijednosti ljudskih prava diljem svijeta.

Cjelovitu izjavu možete pronaći u privitku, a video snimku konferencije na linku: https://youtu.be/_5pM3h1jejQ 

 

Zajednička izjava međunarodnih organizacija