U organizaciji Udruge MoSt iz Splita, 29. i 30. svibnja 2015. u Splitu održana je 1. međunarodna konferencija o problematici beskućništva pod nazivom “Na margini”.

Prvog dana u suradnji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske županije  održana je Tribina „Žene u beskućništvu i siromaštvu“ i sudionici su posjetili Centar za beskućnike Split i Socijalnu samoposlugu „Solidarnost“.

Drugi dan, predsjednica Udruge MoSt, Đordana Barbarić otvorila je Konferenciju, a nakon pozdravne riječi prikazan je kratki film o 15 godina Programa skrbi i brige za beskućnice/ke udruge MoSt.

Na Konferenciji su sudjelovale pučka pravobraniteljica Lora Vidović, njezina zamjenica Lidija Lukina Kezić i savjetnica Nikica Franić. Pučka pravobraniteljica se u svojem izlaganju osvrnula na iskustva Ureda o problematici beskućništva u Republici Hrvatskoj, a posebice o preporukama iz Godišnjeg izvješća za 2014. Naglasila je da Hrvatska ne raspolaže potpunim podacima o beskućnicima te navela da ih je krajem 2013. bilo nešto više od 420 smještenih u 16 prihvatilišta. Ne postoje  statistički podaci ni klasifikacije kategorija beskućnika, a ne znaju se ni uzroci beskućništva, izuzev izjava nekih beskućnika o okolnostima koje su ih dovele u tu situaciju. Također je istakla da neke  jedinice lokalne samouprave ne ispunjavaju svoje zakonske obveze iako imaju obvezu davanja subvencija socijalnog stanovanja za određene ranjive kategorije građana, a mnogi veliki gradovi nemaju prihvatilišta i prenoćišta iako su ih obvezni otvoriti i financirati. Kako u Hrvatskoj nema strategije socijalnog stanovanja, iako je veliki broj ljudi u potrebi s obzirom na situaciju i krizu, poticala je njezino donošenje, povodom čega je osnovana radna grupa za izradu ove strategije i novoga zakona o stambenom zbrinjavanju

Problematika beskućništva, pojavnost i oblici podrške beskućnicima, uključivanje u obrazovni proces i tržište rada, rad udruga u lokalnoj zajednici u procesu destigmatizacije dio su tema ove Konferencije. O svom iskustvu rada s beskućnicima kroz tematske prezentacije govorili su brojni stručnjaci, predstavnici raznih institucija, ustanova i organizacija civilnog društva koji se bave ovom problematikom u Hrvatskoj te gosti iz Slovenije i Bosne i Hercegovine

Završni dio Konferencije bio je posvećen samim beskućnicima koji su govorili s kojim se problemima susreću. Uglavnom su zadovoljni sa smještajem u prihvatilištima i prenoćištima, ali svi ističu problem nezaposlenosti i sporu socijalnu integraciju. Da bi se lakše zaposlili neki od njih se ne prijavljuju na adresu prihvatilišta/prenoćišta jer misle da su time stigmatizirani i da se zbog toga teže zapošljavaju. Velik problem je što jedan broj beskućnika nije zdravstveno osiguran pa im prihvatilište mora plaćati zdravstvenu zaštitu. Predstavnici prihvatilišta navode da centri za socijalnu skrb za beskućnike ne rade individualne planove skrbi, a niti su ih upoznali s koordinatorima za beskućnike na razini županije.

Promo video – 15 godina Programa skrbi i brige za beskućnice/ke: https://goo.gl/H7pge9