Osobama koje su kao maloljetnici dobrovoljno pristupili Oružanim snagama, Hrvatska treba na primjeren način priznati zasluge i doprinos u Domovinskom ratu, a prilika za to novi je Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

U njemu bi ovu skupinu trebalo navesti kao posebnu kategoriju branitelja, predložila je pučka pravobraniteljica Lora Vidović tijekom javne rasprave o novom Zakonu, kako bi se time valoriziralo njihovo sudjelovanje u obrani zemlje. Hoće li se to i dogoditi, bit će poznato sredinom rujna, kad Ministarstvo hrvatskih branitelja objavi izvješće o javnoj raspravi.

Prema procjenama udruga, maloljetnih branitelja bilo je više od tri tisuće. Osim nepriznavanjem zasluga i doprinosa, šteta im je učinjena već nakon rata, izostankom adekvatne psihosocijalne podrške prilagođene osobama koje su u oružanim sukobima sudjelovale kao djeca, s ciljem njihova uspješnijeg povratka u društvo i svakodnevni život.

Uz uvođenje kategorije maloljetnih branitelja, još je niz mogućnosti za poboljšanja novog Zakona o hrvatskim braniteljima, primjerice u odredbama o pravu na prednost pri zapošljavanju, jednokratnoj novčanoj pomoći, službenim evidencijama, ostvarivanja statusa i mnogim drugima. Sve prijedloge možete pronaći u privitku na dnu teksta.

Donošenje novog, sveobuhvatnog Zakona pozitivan je iskorak u rješavanju brojnih problema s kojima se branitelji suočavaju i dva desetljeća nakon završetka rata, o kojima je pravobraniteljica izvijestila i Hrvatski sabor u Izvješću za 2016. No, mnogi od njih rezultat su činjenice da su briga i skrb za branitelje uglavnom utemeljeni na mirovinskim i socijalnim programima, umjesto na sveobuhvatnom rehabilitacijskom sustavu. Zato im je, uz ostvarivanje različitih prava, nužno osigurati i primjerene programe psihosocijalne i zdravstvene podrške i skrbi.

Mišljenje na Nacrt prijedloga zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji