Pučka pravobraniteljica Lora Vidović pozorno prati sve što se u Hrvatskoj poduzima kako bi se spriječilo širenje koronavirusa (COVID-19), točnije utjecaj donesenih mjera na ljudska prava. Ona su neodvojiva od ove epidemije, kao i svake druge izvanredne situacija sličnih razmjera, poput poplava, požara, potresa i drugih.

Tako je tijekom velikog požara koji je 2017. zahvatio Split, pravobraniteljica javno upozoravala na njegov utjecaj na ljudska prava pogođenog stanovništva i ukazivala na slabosti sustava civilne zaštite, probleme u organizaciji sustava vatrogastva, neadekvatnog informiranja građana, nespremnih hidrantskih mreža i druge. Ujedno je u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2017. uputila preporuke Vladi Republike Hrvatske i nadležnim tijelima, kako bi se preveniralo, ali i učinkovitije odgovorilo na buduće velike požare.

Također, nakon katastrofalnih poplava koje su 2014. pogodile Vukovarsko-srijemsku županiju, pravobraniteljica je Hrvatskom saboru dostavila posebno izvješće, u kojem je dala niz preporuka za kvalitetniju pripremu sustava za eventualne buduće krizne situacije. Posebno izvješće pripremljeno je, između ostalog, na temelju pritužbi građana, terenskog rada na poplavljenim područjima i analize propisa, a iako se odnosilo na konkretnu situaciju i njene posljedice, dragocjeno je za sve druge krizne situacije koje mogu utjecati na razinu ostvarivanja ljudskih prava, poput prava na život i zdravlje, pristup informacijama ili imovinska prava, kao i na očuvanje prirode i okoliša. Tada upućene preporuke odnosile su se na sustave zaštite i spašavanja, socijalne skrbi i zdravstvene zaštite, humanitarnu pomoć, sanaciju i obnovu, informiranje i besplatnu pravnu pomoć.

Izvješće pučke pravobraniteljice o ljudskim pravima u kontekstu katastrofe uzrokovane poplavom u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2014. možete pronaći ovdje, a analizu i ocjenu stanja ljudskih prava tijekom požara u Splitu, kao i s tim povezane preporuke, nalaze se ovdje.