Edukacije i obrazovanje važan su alat u osvještavanju  stereotipnih stavova i predrasuda prema određenim grupama, odnosno njihovim pripadnicima, istaknula je Tena Šimonowić Einwalter prigodom svečanog obilježavanja završetka treninga „Antidiskriminacija, ravnopravnost spolova i primjena Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom u ESI fondovima“.

Ujedno je podsjetila na važnost donošenja Nacionalne strategije iz koje će biti vidljiv smjer djelovanja Vlade u suzbijanju diskriminacije, jer ona u ovim trenucima ne postoji. „Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije prestao je važiti krajem 2013. godine, a novi dokument, koji je prošao javnu raspravu, još nije usvojen, iako se Republika Hrvatska u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija obvezala na donošenje strategije“, podsjetila je Šimonović Einwalter.

Trening je bio sastavljen od niza radionica kao dio aktivnosti koje su bile nužne za ispunjavanje uvjeta za korištenje sredstava Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda i Europskog poljoprivrednog fonda. Provedba je počela u prosincu 2015. godine te su iste nastavljene i tijekom 2016..

U provedbi edukacije državnih službenika koji rade na EU projektima sudjelovali su i savjetnici pučke pravobraniteljice. Naime, Ured pučke pravobraniteljice uključen je u ispunjenje ex-ante uvjeta za provedbu i primjenu anti-diskriminacijskog zakonodavstva u okviru Europskih fondova te u rad Odbora za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali i Odbora za praćenje provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Svečanost obilježavanja završetka treninga održana je 2. veljače 2017. u organizaciji Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.