Pučka pravobraniteljica i predsjedavajuća Europskom mrežom tijela za jednakost (Equinet) Tena Šimonović Einwalter 30. i 31. kolovoza 2023. u Bruxellesu je sudjelovala na sastancima vezanim uz nastavak procesa usvajanja dviju EU Direktiva, kojima se pokušava uspostaviti pravno obvezujuće standarde za jačanje tijela za jednakost odnosno institucija koje se bave suzbijanjem diskriminacije u zemljama članicama EU-a.

Naime, u prosincu 2022. godine Europska komisija objavila je prijedloge dviju Direktiva, a usvajanje obvezujućih standarda trebalo bi ojačati tijela za jednakost, prije svega, njihovu neovisnost, ključan preduvjet učinkovitog djelovanja, kao i potrebne resurse za učinkovito suzbijanje diskriminacije, promociju jednakosti, pružanje podrške žrtvama i bolju dostupnost građanima. To ujedno znači i bolju i ujednačeniju primjenu EU prava, stvaranje preduvjeta za veću jednakost svih građana i, konačno, bolji pristup pravdi.

U prvoj polovici ove godine tijekom švedskog predsjedanja Europskim Vijećem postignut je značajan napredak pa su se u lipnju ove godine ministri zemalja članica iz resora zapošljavanja i socijalnih pitanja usuglasili oko Općeg stajališta Vijeća o ova dva prijedloga Direktiva, dok je tijekom aktualnog španjolskog predsjedanja Vijećem u tijeku razmatranje prijedloga od strane Europskog parlamenta.

Pravobraniteljica se stoga u kolovozu susrela sa zastupnicima Europskog parlamenta, su-izvjestiteljima za ove prijedloge Direktiva i to članicom Odbora za ženska prava i ravnopravnost, finskom eurozastupnicom Sirpom Pietikainen te članom Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, luksemburškim eurozastupnikom Marcom Angelom. Sudjelovala je i na zajedničkoj sjednici dvaju odbora, Odbora za ženska prava i ravnopravnost i Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, a susrela se i sa zastupnicima koji imaju ulogu tzv. pozadinskih izvjestitelja za prijedloge ovih Direktiva.

Tijekom boravka u Bruxellesu, pravobraniteljica Šimonović Einwalter je o ovoj temi razgovarala i s hrvatskim eurozastupnicima koji sudjeluju u radu odbora EP koji će razmatrati odnosno davati mišljenja na ove prijedloge, Predragom Matićem te Karlom Resslerom.

Tom prigodom, pravobraniteljica Šimonović Einwalter susrela se i s predstavnicima španjolskog predsjedanja Europskim vijećem, kao i budućeg belgijskog predsjedanja vezano za prioritete u suzbijanju diskriminacije i promicanju jednakosti u EU trenutno te u nadolazećem razdoblju.