U organizaciji Europske mreže tijela za jednakost (Equinet) i njemačke Savezne anti-diskriminacijske agencije (FADA), u Berlinu se 14. prosinca 2023. održala konferencija visoke razine posvećena uspostavi zajedničkih standarda za tijela za jednakost u Europi. Kao predstavnica Europske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI) na njoj je sudjelovala i pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter, uz predstavnike europskih institucija, nacionalnih vlada, tijela za jednakost, civilnog društva i ostale dionike.

U panelu pod nazivom „Društvena percepcija i očekivanja za nacionalna tijela za jednakost“, uz pravobraniteljicu Šimonović Einwalter sudjelovali su između ostalog i koordinatorica Europske komisije za suzbijanje diskriminacije Michaela Moua te član Europskog parlamenta Romeo Franz.

Šimonović Einwalter je podsjetila na dosadašnje aktivnosti ECRI-ja vezano za proces kreiranja i usvajanja standarda za tijela za jednakost, osobito na Opću političku preporuku br.2. (GPR 2) državama članicama Vijeća Europe o potrebi osnivanja specijaliziranih tijela za borbu protiv rasizma, usvojenu od strane ECRI-a još 1997. godine. Posebno je u kontekstu razvoja standarda za tijela za jednakost istaknula reviziju ove Opće preporuke iz 2017. godine, a s obzirom da je vodila Radnu skupinu koja je sastavila nacrt Revidirane Opće političke preporuke br.2., koja sadrži detaljne preporuke državama kako da ojačaju tijela za jednakost, osobito naglašavajući potrebu njihove neovisnosti. Naglasila je kako je upravo GPR 2 poslužila kao dokument od utjecaja na kasnija nastojanja u ovom pogledu u okviru EU-a, uključujući donošenje Preporuke Europske komisije o standardima za tijela za jednakost 2018. godine, kao i nacrte dvije buduće direktive. Uz to, osvrnula se i na značaj suradnje ECRI-ja i nacionalnih tijela za jednakost u ostvarivanju jednakosti širom Europe, istaknuvši da ju je potrebno dodatno intenzivirati suradnju sa civilnim društvom, kao i suradnju između Vijeća Europe i institucija EU-a s ciljem ostvarivanja jednakosti i učinkovitijeg sustava suzbijanja diskriminacije, pogotovo u izazovnim vremenima pred nama.

Širi cilj konferencije bio je i podizanje svijesti i jačanje razumijevanja, pogotovo donositelja odluka, o ključnoj ulozi nacionalnih tijela za jednakost u postizanju više jednakosti i učinkovitog suzbijanja diskriminacije u Europi. Kao posebno važan alat prepoznato je najavljeno skoro donošenje direktiva sa obvezujućim standardima vezanim za njihovo djelovanje na razini EU.

Naime, u prosincu 2022. Europska komisija predložila je dvije Direktive, Direktivu Vijeća o standardima tijela za jednakost te Direktivu Europskog parlamenta i Vijeća o standardima za tijela za jednakost u području jednakog postupanja prema ženama i muškarcima te njihovih jednakih mogućnosti u pitanjima zapošljavanja i rada kojima bi se ojačala tijela za jednakost te naglasila njihova ključna uloga u suzbijanju diskriminacije u Europi i pružanju podrške žrtvama. Novim Direktivama po prvi će se put propisati minimalni pravno obvezujući standardi koje će države članice biti obvezne poštivati i koji se odnose na mandat tijela za jednakost i njihovu neovisnost, uključujući i dostatne resurse i odgovarajuće ovlasti, kao i njihovu dostupnost građanima. To znači da će postojati zakonska obveza za države da tijela za jednakost ne budu podložna vanjskom utjecaju, što se, između ostalog odnosi i na njihov ustroj, mandat, proračun te kadrovska i organizacijska pitanja. Naime, države članice EU-a morat će im osigurati ljudske, tehničke i financijske resurse potrebne za učinkovito izvršavanje svih svojih nadležnosti.

Na konferenciji je predstavljena i publikacija Mjerenje standarda za tijela za jednakost: indikatori za samoprocjenu, koja sadrži detaljne i precizne pokazatelje za samoprocjenu ovih tijela, a uključuje indikatore za mandat, neovisnost i resurse, osmišljene u okviru Projekta o standardima za tijela za jednakost, a koji već 4 godine vodi pravobraniteljica Šimonović Einwalter.

Više o Equinetovim standardima samoprocjene za tijela za jednakost vezano uz mandate, neovisnost i dostupne resurse možete saznati ovdje.