U povodu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije 12. prosinca 2023. u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i predstavništva Međunarodne trgovačke komore u Hrvatskoj (ICC Hrvatska) održana je konferencija „Jačanje integriteta i usklađenosti u poslovanju – ESG standardi kao instrument prevencije korupcije“ na kojoj je sudjelovala i zamjenica pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja.

Tom prigodom zamjenica Kesonja predstavila je djelovanje naše institucije, posebno u području prava na rad, zaštite od diskriminacije kod rada i zapošljavanja te zaštite prijavitelja nepravilnosti.

Zamjenica Kesonja je ukazala da se pritužbe instituciji pučke pravobraniteljice u području rada najčešće tiču nezakonitog otkaza, neprijavljenog rada, neisplate plaće za vrijeme bolovanja, troškova prijevoza, isplate cijele ili dijela plaće „na ruke”, zatim nepravilnog vođenja evidencije radnog vremena, nezakonitog i neplaćenog prekovremenog rada, povreda prava na dnevni, tjedni i godišnji odmor, kao i izostanka osiguravanja uvjeta za siguran rad te problematike ugovora na određeno vrijeme.

Što se tiče diskriminacije kod rada i zapošljavanja, zamjenica Kesonja istaknula je kako se obveza primjene odredbi Zakona o suzbijanju diskriminacije odnosi na sve poslodavce, bez obzira radi li se o državnim tijelima, jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili privatnim tvrtkama, odnosno na sve pravne i fizičke osobe, iako mnogi misle da se zabrana diskriminacije odnosi samo na tijela javne vlasti. Iznijela je i nekoliko primjera diskriminatornog ponašanja u području rada i zapošljavanja, primjerice, temeljem zdravstvenog, odnosno, imovnog stanja, dobi i nacionalnog podrijetla.

Zamjenica Kesonja govorila je i o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, prije svega, o novinama nakon donošenja novog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, koji je stupio na snagu 23. travnja 2022. godine, obvezama poslodavaca, načinima prijavljivanja nepravilnosti, kao i ulozi te postupanju naše institucije temeljem Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Inače, cilj ove konferencije podizanje je javne svijesti o jačanju kulture integriteta, i to sprječavanjem korupcije te transparentnim i etičkim poslovanjem, kao temelju dobrog upravljanja, kako u javnom tako i u privatnom sektoru.