Na Tribini grada Zagreba održana je 5. veljače 2015. Konferencija u sklopu projekta „Ne toleriraj. REAGIRAJ!“ u organizaciji udruge Zamisli. Tema je bila pojavnost i prevencija govora mržnje na Internetu te elektroničkog nasilja nad djecom i mladeži.

Prvi dio Konferencije sastojao se od izlaganja predstavnika različitih institucija i organizacija: Ministarstva socijalne politike i mladih, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Agencije za zaštitu osobnih podataka, Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, Ministarstva unutarnjih poslova, pravobraniteljice za djecu, pučke pravobraniteljice te Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu, dok je drugi dio organiziran kao rad i rasprave u malim grupama.

Cilj Konferencije bio je mlade ljude iz osam županija upoznati s modalitetima govora mržnje na Internetu, ali i šire u javnom prostoru, te sustavom i mogućnostima zaštite te ih potaknuti na razmjenu iskustava i ideja o načinima prevencije i borbe protiv ovog sve rasprostranjenijeg fenomena, koji ne poznaje dobnu granicu. Posebice je poučno i zanimljivo bilo izlaganje o količini lažnog predstavljanja i lažnih blogova te provala u Facebook profile, kao i o posljedicama koje ovakvi događaji izazivaju u mladih osoba. Zlouporabe Interneta su brojne i modalitetno različite, no ne treba zaboraviti kako se virtualni svijet prelijeva u realni, pa grupe mržnje na nekoj društvenoj mreži mogu završiti i nasiljem u realnosti. Stoga od malena treba razvijati svijest o ozbiljnosti problema te djecu i mlade upoznati s načinima na koji se mogu obraniti od svakog neprihvatljivog govora i zaštititi svoju privatnost.