Kakvo je stanje demokracije u Europi te kako pojačati ulogu građana u demokratskim procesima, bile su glavne teme konferencije Europske mreže ombudsmena (ENO) održane 8. i 9. travnja u Europskom parlamentu u Bruxellesu.

Zamjenica pučke pravobraniteljice Lidija Lukina Kezić sudjelovala u radnim grupama konferencije za zdravstvo i demografiju i govorila o potrebi jednake dostupnosti zdravstvenih usluga na cijelom području Hrvatske kao i o potrebi da zdravstveni sustav bude prilagođen starijim osobama, posebno u kontekstu njegove rastuće informatizacije. U tom smislu, Pravobraniteljica iz Estonije je istaknula kako su starijim osobama u toj zemlji, zbog snažne digitalizacije cijelog društva, brojne zdravstvene usluge postale nedostupne, uključujući i nabavku lijekova, pa danas razmatraju vraćanje tradicionalnog načina naručivanja lijekova i liječničkih pregleda. Među važnijim apelima europskih pravobranitelja jest svakako i onaj da zdravstvo treba biti dostupno svima, a posebno ranjivim skupinama, uključujući i izbjeglice i migrante.

U radnoj grupi za demografiju, zamjenica pravobraniteljice Lidija Lukina Kezić prezentirala je probleme s kojima se mnogi građani susreću u ostvarenju svojih prava, uočeni kako temeljem pritužbi, tako i terenskim radom, budući da je Hrvatska, iz mnogih razloga, suočena s izrazito negativnim demografskim trendovima i snažnim iseljavanjem. Pogotovo je to vidljivo u nejednakom regionalnom razvoju što se reflektira i na probleme osoba starije životne dobi u prometno izoliranim dijelovima zemlje koji značajno utječu na njihov život, poput nedostatka liječnika, javnog prijevoza ili usluge dostave mirovine poštom. Općenito, promjene demografskih trendova osjećaju i mnoge druge europske države, a naročito one manje, poput Irske, Portugala, Malte ili Latvije.

Na plenarnom dijelu konferencije zaključeno je da je, za potrebu boljeg uključenja građana u demokratske procese, potrebno poboljšati pristup informacija svima, ojačati pojednostavljeni rječnik kojim se političke elite obraćaju građanima, osnažiti procese dijaloga i savjetovanja s političkim strankama, bolje surađivati s medijima i organizacijama civilnog društva, te u što većoj mjeri otvarati predmete na vlastitu inicijativu.

Na konferenciji u Bruxellesu, predstavnici ombudsmana po prvi put su se sastali s nacionalnim predstavnicima SOLVIT-a, europske mreže tijela državne uprave koja građanima i poduzetnicima pomaže riješiti probleme s kojima se susreću zbog nepravednih ili diskriminirajućih propisa i postupaka. SOLVIT tim u Hrvatskoj djeluje pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, a razmjenom profesionalnih iskustava pokazalo se kako postoji prostor za bolju suradnju SOLVIT-a i ombudsmana na nacionalnoj razini.