Pučka pravobraniteljica, kao središnje tijelo nadležno sa suzbijanje diskriminacije u Republici Hrvatskoj, uključila se u javno savjetovanja o Nacionalnom planu za borbu protiv diskriminacije i Akcijskom planu za njegovu provedbu od 2017. do 2019.

Prijedlozi izmjena Nacionalnog plana uključuju navođenje prepreka s kojima se susreću pripadnici nacionalnih manjina pri zapošljavanju, navođenje važnosti školskog predmeta građanskog odgoja i obrazovanja, vraćanje teksta o sadržaju udžbenika iz prethodnog nacrta Nacionalnog plana te osmišljavanje mjera za sudjelovanje djece migranata u obrazovanju.

Također, upitna je potpuna i kvalitetna provedba mjera za 2017., s obzirom da je već proteklo pet mjeseci predviđenih za njihovo provođenje.

Čitavo mišljenje na nacrte Nacionalnog plana i pratećeg Akcijskog plana možete naći u privitku.

Mišljenje pučke pravobraniteljice na nacrt Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije 2017.-2022. i popratni Akcijski plan