Ove izmjene potaknute su potrebom da se važeći Zakon uskladi s europskom pravnom stečevinom, uključujući i preciznije prenošenje odredbi Direktive o privremenoj zaštiti, relevantne u svjetlu ruske agresije na Ukrajinu.

U nastavku donosimo dio naših komentara na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, a sve ih možete pronaći ovdje.

Zdravstvena zaštita

Radi pravne sigurnosti, opseg zdravstvene zaštite na koji prema ovom Zakonu imaju pravo osobe pod privremenom zaštitom, potrebno je uskladiti s opsegom koji je propisan Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca.

Tako je potrebno i u ovom Zakonu propisati da stranac pod privremenom zaštitom i član obitelji stranca pod privremenom zaštitom ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu u istom opsegu kao osigurana osoba iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Prema izvješću o savjetovanju, ovaj prijedlog je prihvaćen.

Visoko obrazovanje

Ove izmjene prilika su da se osobama pod privremenom zaštitom osigura mogućnost visokog obrazovanja i priznavanje inozemnih i stručnih kvalifikacija na isti način kao što je to uređeno za azilante i osobe pod supsidijarnom zaštitom (oni imaju pravo na osnovno, srednje i visoko obrazovanje pod istim uvjetima kao i hrvatski državljanin u skladu s posebnim propisima).

Zato bi bilo korisno u Zakonu navesti da stranac pod privremenom zaštitom ima pravo na osnovno, srednje i visoko obrazovanje pod istim uvjetima kao i hrvatski državljanin u skladu s posebnim propisima.

Prema trenutno važećem Zakonu, stranac pod privremenom zaštitom ima pravo na osnovno i srednje obrazovanje te prekvalifikaciju i dokvalifikaciju pod istim uvjetima kao hrvatski državljanin. Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju je propisano da se strani državljani upisuju na studij pod jednakim uvjetima kao hrvatski državljani, ali se, sukladno odluci nadležnoga državnog tijela ili visokog učilišta, od njih može tražiti plaćanje dijela ili pune cijene studija.

Smještaj

Istaknuli smo i kako je potrebno doraditi odredbu po kojoj se strancu za vrijeme trajanja
privremene zaštite osigurava odgovarajući smještaj ako ne posjeduje vlastita sredstva. Naime, potrebno je jasno propisati iznos tih sredstava, kao i eventualni iznos stalnih mjesečnih novčanih
primanja.

Prema izvješću o savjetovanju, pravo na smještaj više se ne povezuje s novčanim sredstvima koje raseljena osoba posjeduje, čime se odredba usklađuje s Direktivom.

Sve ostale komentare koje smo dali na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, pronađite ovdje.