Europska komisija posvetila je 20. i 21. studenog 2017. godišnji kolokvij pravima žena u turbulentnim vremenima, s ciljem otvaranja rasprave o najboljim načinima promicanja i zaštite prava žena u EU-u. Na njemu su političari, znanstvenici, predstavnici neovisnih institucija za ljudska prava i tijela za jednakost, novinari i aktivisti te predstavnici nevladinih organizacija, tvrtki i međunarodnih organizacija raspravljali o seksualnom uznemiravanju, nasilju nad ženama, razlikama u plaćama između spolova te ravnoteži između poslovnog i privatnog života.

Tijekom održavanja kolokvija objavljeno je novo istraživanje Eurobarometra, u kojem se naglašava da u državama članicama EU-a jednakost spolova još uvijek nije postignuta. Tako, primjerice, više od 80% Europljana misli da bi muškarci trebali obavljati jednak dio kućanskih poslova ili uzimati roditeljski dopust radi skrbi o djeci. Međutim, većina (73%) smatra da žene i dalje provode više vremena obavljajući kućanske poslove i skrbeći o djeci nego muškarci. Čak 90% ih kaže da nije prihvatljivo da žene budu plaćene manje nego muškarci, no žene u Europi još su plaćene u prosjeku 16,3% manje nego muškarci. Razlike u plaćama između spolova posljednjih se godina nisu smanjile te su uglavnom prisutne zato što se žene manje zapošljavaju, i to u lošije plaćenim sektorima, ne dobivaju promaknuća, odlučuju se na češće prekide u karijeri i obavljaju više neplaćenih poslova.

Prvi potpredsjednik Komisije Frans Timmermans izjavio je: Ravnopravnost spolova temeljno je pravo utvrđeno u Ugovorima EU-a. Ta su pitanja trenutačno u središtu medijske i političke pozornosti i to moramo iskoristiti za primjenu načela u praksi. Žene u Europi imaju pravo na ravnopravnost, jačanje položaja i sigurnost, ali previše je žena za koje ta prava još nisu postala stvarnost. Današnjim događajem želimo potaknuti promjenu u ponašanju i političku promjenu kako bismo poboljšali živote naših građana.

Povjerenica za pravosuđe, potrošače i ravnopravnost spolova Věra Jourová kazala je: Žene su i dalje nedovoljno zastupljene na položajima na kojima se donose odluke u politici i poslovnom svijetu. Diljem EU-a još zarađuju u prosjeku 16% manje od muškaraca. Nasilje nad ženama i dalje je rašireno. U današnjem je društvu to nepravedno i neprihvatljivo. Razlike u plaćama između spolova treba ukinuti jer je ekonomska neovisnost žena njihova najbolja zaštita od nasilja.

Na kolokviju su sudjelovale i Lora Vidović, pučka pravobraniteljica i predsjedavajuća Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava, te Tena Šimonović Einwalter, zamjenica pravobraniteljice i predsjedavajuća Europske mreže tijela za jednakost.

„Ne smijemo zaboraviti da je ravnopravnost spolova jedna od vrijednosti EU, dapače, vrijednost koja je zajamčena europskim pravom. A kako napraviti korak naprijed? U pogledu nasilja nad ženama, to bi bila ratifikacija Istanbulske konvencije od strane EU. U odnosu na druge teme, potrebno je bolje implementirati postojeće europsko pravo, između ostalog kroz jačanje dionika koji rade na postizanju ravnopravnosti – nevladinih udruga, ali i tijela za jednakost, posebice uz uspostavljanje europskih standarda koji bi osigurali neovisnost, adekvatne resurse i učinkovitost rada ovih tijela. Tu potrebu naglasila je i Agencija za temeljna prava EU u svom izvješću o izazovima ljudskih prava žena u EU“, istaknula je Šimonović Einwalter govoreći na kolokviju.

Europska komisija je također predstavila Akcijski plan za borbu protiv razlika u plaćama između spolova za razdoblje 2018. – 2019., koji bi, između ostalog, trebao doprinijeti poboljšanju poštovanja načela jednake plaće, rješavanju problema postizanja ravnoteže između poslovnog i privatnog života te poboljšanju ravnoteže između spolova na rukovodećim položajima u tvrtkama i poticanju vlada i socijalnih partnera na donošenje konkretnih mjera za poboljšanje rodne ravnoteže u donošenju odluka.