Nakon što je jednoj slavonskoj općini odobreno, a zatim naknadno odbijeno sufinanciranje zapošljavanja 17 osoba u javnim radovima, i to na osnovu arbitrarno određenih kriterija, koji nisu propisani, pučka pravobraniteljica Lora Vidović upozorila je na prekoračenje zakonskih ovlasti HZZ-a koje, u konkretnom slučaju, može dovesti do dobne diskriminacije.

Naime, osobni podaci – kao što su dob, zvanje, stručna sprema ili vrijeme provedeno u evidenciji nezaposlenih – pokazuju kako sve odbijene osobe pripadaju nekoj od ciljanih skupina mjere „Javni radovi“, i u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete. No, HZZ nije pojasnio na temelju koje ovlasti pri odabiru kandidata primjenjuje dodatne, rigoroznije kriterije, koji nisu definirani niti jednim zakonom, podzakonskim aktom ili internim aktom HZZ-a. Odlučivanje prema kriterijima koji nisu propisani, niti unaprijed poznati, dovodi do proizvoljnosti u odlučivanju, što ugrožava pravnu sigurnost i vladavinu prava.

Također je izostalo i pojašnjenje tvrdnje HZZ-a kako su osobe, koje su nezaposlene duže od 5 godina, lako zapošljive. S obzirom na to da je riječ o mahom mladim osobama, pravobraniteljica je upozorila i da kod eliminacije samo na temelju njihove dobi može biti riječi o diskriminaciji.

Ovo je tek jedan od primjera prekoračenja zakonskih ovlasti HZZ-a u provedbi različitih mjera aktivne politike zapošljavanja i primjene arbitrarnih kriterija pri odabiru potencijalnih korisnika tih mjera. Više o ranijim slučajevima možete doznati ovdje i ovdje.