Temeljem članka 61.a  Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13 i 1/15),  i članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (Narodne novine broj 100/11), a sukladno Planu prijma  na  stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured pučkog pravobranitelja za 2015. godinu,  Broj: P.P.U.-29-01-76/15-5, od 22. travnja  2015. godine, pučka pravobraniteljica raspisuje

                                                                                                         JAVNI POZIV

                                  za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured pučke pravobraniteljice

Cijeli tekst poziva pogledajte ovdje